Co je to YMCA ?

    YMCA (Young Men's Christian Association) vznikla v roce 1844 jako prostředek křesťanské pomoci mladým lidem "ztraceným" v rychle se industrializujících a odlidňujících městech Anglie. Jejím zakladatelem byl tehdy 23-letý obchodní příručí George Williams. V roce 1894 již YMCA měla přes 500.000 členů ve 34 zemích. V témže roce byl Williams královnou Viktorií povýšen do rytířského stavu a městská rada Londýna jej jmenovala čestným občanem města za jeho životní dílo. Od té doby se YMCA rozšířila po celém světě.

    U nás od druhé poloviny 19. století fungovala prostřednictvím tzv. "Křesťanských spolků mladíků" nebo tzv. "Křesťanských sdružení mládeže". Po několika letech fungování v rámci Čs. Legií a poté Čs. Armády u se u nás YMCA od roku 1921 rozšířila masově především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších.

    Svoji činnost nuceně ukončila v roce 1951 a přes neúspěšné pokusy okolo roku 1968 o znovuzaložení, obnovila svoji činnost až v roce 1990. Česká YMCA byla ustanovena v roce 1992 vzhledem k blížícímu se dělení Československé federativní republiky.
    Dnes je YMCA nejstarší, a se svými 40 miliony členy ve 124 zemích, největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě.