Kampalské principy

V roce 1973 se v africké Kampale na světovém zasedání delegáti usnesli na tzv. Kampalských principech, které aplikují Pařížskou bázi na praktický způsob práce YMCA. Jde o hodnoty, na kterých YMCA staví:

    1. Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
    2. Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění.
    3. V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost.
    4. Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti.
    5. Pracovat pro rozvoj celého člověka.

Víte, že...?

Víte, že...?

Volejbal byl vynalezen roku 1895 Wiliamem G. Morganem z Holyoke YMCA v americkém státě Massachusetts.  (Více...)