Kampalské principy

V roce 1973 se v africké Kampale na světovém zasedání delegáti usnesli na tzv. Kampalských principech, které aplikují Pařížskou bázi na praktický způsob práce YMCA. Jde o hodnoty, na kterých YMCA staví:

    1. Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
    2. Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění.
    3. V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost.
    4. Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti.
    5. Pracovat pro rozvoj celého člověka.

Řekli o YMCA

Řekli o YMCA

 "YMCA byla pro můj život zásadním stabilizačním kamenem."

(Jan Přeučil, herec)