Kampalské principy

V roce 1973 se v africké Kampale na světovém zasedání delegáti usnesli na tzv. Kampalských principech, které aplikují Pařížskou bázi na praktický způsob práce YMCA. Jde o hodnoty, na kterých YMCA staví:

    1. Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
    2. Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění.
    3. V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost.
    4. Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti.
    5. Pracovat pro rozvoj celého člověka.

Víte že...?

Víte že...?

Pražský Palác YMCA, dílo významného pražského architekta Eduarda Hniličky, byl slavnostně otevřen před 90 lety: 28. dubna 1928. Šestipatrový palác je součástí pražské památkové rezervace.  (Více...)