Kampalské principy

V roce 1973 se v africké Kampale na světovém zasedání delegáti usnesli na tzv. Kampalských principech, které aplikují Pařížskou bázi na praktický způsob práce YMCA. Jde o hodnoty, na kterých YMCA staví:

    1. Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
    2. Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění.
    3. V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost.
    4. Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti.
    5. Pracovat pro rozvoj celého člověka.

Řekli o YMCA...

Řekli o YMCA...

„YMCA se přeorganisovala na mocného činitele v životě praktickém i ve správě státu a obce. Neznám lepší příležitosti pro investování peněz, která bezpečněji a hojněji se vrátí, nežli ona investice, jež pomáhá bližnímu.“ 

William Howard Taft, 27. prezident Spojených států amerických (ve funkci 1909-1913).