Klatovy

klatovy

Motto: 

"Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí."

Centrem zájmu práce YMCA Klatovy zůstává různě se proměňující skupina dětí i odrůstajících, kterým se snažíme připravit alespoň nějaké hezké zážitky a příležitost seznámit se s křesťanskými pohledy na život.

Aktivity:

  • aklivity členů v Merklíně a Přešticích
  • letní stanové tábory
  • jarní a podzimní víkendové pobyty pro děti z klubů a táborů
  • jednorázové akce pro děti
klatovy1  

Kontakt:

Ladislav Zvolánek

Ohrazenice 52

262 23 Jince

 

tel.: +420 606 891 369

E-mail: klatovy@ymca.cz

 

 Sídlo:

YMCA Klatovy

Klatovy

korepondenční adresa:

Ohrazenice 52

262 23 Jince

E-mail: klatovy@ymca.cz

web: http://www.ymcakt.wz.cz

 

Výbor:

Ladislav Zvolánek - předseda
Petra Harmáčková (Zvolánková) - místopředseda
Pavel Štefl - hospodář

Řekli o YMCA...

Řekli o YMCA...

„Ymky se nejlépe hodí k tomu, aby vytvářely o otázkách, které zajímají veřejnost, veřejné mínění. Veřejné mínění vytvoří tím, že vyzvou, zahájí diskusi a přednášky.“ 

John Calvin Coolidge, Jr. (4. 7 1872 – 5. 1. 1933) byl 30. prezident Spojených států amerických.