Klatovy

klatovy

Motto: 

"Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí."

Centrem zájmu práce YMCA Klatovy zůstává různě se proměňující skupina dětí i odrůstajících, kterým se snažíme připravit alespoň nějaké hezké zážitky a příležitost seznámit se s křesťanskými pohledy na život.

Aktivity:

  • aklivity členů v Merklíně a Přešticích
  • letní stanové tábory
  • jarní a podzimní víkendové pobyty pro děti z klubů a táborů
  • jednorázové akce pro děti
klatovy1  

Kontakt:

Ladislav Zvolánek

Ohrazenice 52

262 23 Jince

 

tel.: +420 606 891 369

E-mail: klatovy@ymca.cz

 

 Sídlo:

YMCA Klatovy

Klatovy

korepondenční adresa:

Ohrazenice 52

262 23 Jince

E-mail: klatovy@ymca.cz

web: http://www.ymcakt.wz.cz

 

Výbor:

Ladislav Zvolánek - předseda
Petra Harmáčková (Zvolánková) - místopředseda
Pavel Štefl - hospodář

Víte že...?

Víte že...?

Pražský Palác YMCA, dílo významného pražského architekta Eduarda Hniličky, byl slavnostně otevřen před 90 lety: 28. dubna 1928. Šestipatrový palác je součástí pražské památkové rezervace.  (Více...)