Praha

praha

YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě.

Cílem YMCA Praha je posilovat mezilidské vztahy, toleranci, odpovědnost, zdravé sebevědomí a možnost uplatnění. Praktické naplňování křesťanských principů vidíme jako jeden ze způsobů, jak proměňovat anonymitu velkoměsta a přispívat k plnohodnotnému životu.

Hlavní oblasti činnosti YMCA Praha jsou sociální a volnočasové programy pro děti, mládež i celé rodiny.

Všechny programy jsou otevřené pro veřejnost, bez ohledu na členství v organizaci, věk, pohlaví, vyznání... Nejsou jen nabídkou, ale současně umožňují zapojení a aktivitu účastníků, je při nich kladen důraz na společenství, začleňování všech sociálních skupin i lidí (dětí) se zdravotními a jinými specifickými problémy.


Aktivity:

Nízkoprahové sociální služby

 Mateřská centra

 Volnočasové aktivity, svépomocné skupiny:

 Tábory, rekreace:

    • Letní tábor pro děti na Vlčici v Jižních Čechách u Staňkovského rybníka
    • Letní tábor pro děti - Kosí potok v západních Čechách
    • Letní tábor pro náctileté - Kosí potok

 Jednorázové akce

Zahradní slavnost ke Dni matek, Bambiriáda, Čarodějnice na Jižáku, Drakiáda, Cesta světel - lampionový průvod, Gospel Night, Setkání dobrovolníků atd. 

praha1 

Kontakt:

YMCA Praha
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
2. patro, číslo dveří: 220
Úřední hodiny:
pondělí 12–17, středa 8–10 hod.
tel: 224 872 128
e-mail: praha@ymca.cz
www.praha.ymca.cz 

praha2 

Výbor:

Jan Vorlíček - předseda
Pavel Hlaváč - místopředseda
Pavlína Havlová - hospodář
Hana Šormová - sekretář YMCA Praha
Jaromír Jenčík
Renata Hromková

Jana Horáková

Edita Djakoualnová

Vojtěch Žárský

Andrea Gröschlová