Lingvistické okénko

Při pročítání ymkařských tiskovin je až neuvěřitelné jak kreativní jsou všichni ti, kteří ony nejzákladnější ymkařské pojmy - YMCA a Ten Sing užívají. Není to nic nového, bylo tomu tak od počátku YMCA v naší zemi. Již v předválečných časopisech a jiných dokumentech to nejednotností ymkařů v psaném projevu jen sršelo... 

Konzultovali jsme správnost užívání těchto slov s odborníkem - lingvistou z Akademie věd ČR. Dospěli jsme k následujícím tvarům, ovšem s tím, že je de facto na nás, jaký úzus jako majitelé jména zavedeme a do pravidel jejím používáním prosadíme.

Shodněme se tedy na těchto tvarech:

YMCA - v 1. pádě vždy YMCA (v dalších pádech buď YMCA neskloňujeme nebo skloňujeme ve tvaru Ymky, s Ymkou, atd.) Nejsou přípustné tvary YMCou, Ymcou, atd. Odvozená slova pak tvoříme ve tvarech ymkař, ymkařský, atp.

Ten Sing (2. p.tensingu), tensingář, tensingový, apod.

Staňte se průkopníky jednotného psaní těchto pojmů!

Řekli o YMCA

Řekli o YMCA

 "YMCA byla pro můj život zásadním stabilizačním kamenem."

(Jan Přeučil, herec)