YMCA - Cesta k hodnotám

YMCA vnáší konkrétní hodnoty do života mladých lidí i celé společnosti. Takové, které pomáhají jejich růstu, rozvoji, aby mohli žít své plnohodnotné lidství, naplňovat smysl a účel svého bytí a zároveň tak přispívat ke společnosti naplněné pokojem.

video

YMCA rozvíjí celého člověka. Programy, které nabízí, jsou postavené na hodnotách formujících:

    • ducha (pokora k pravdě, zápas o svobodu, obětavá láska)
    • duši (vedení k odpovědnosti, podpora osobního růstu, budování charakteru)
    • tělo (péče o zdraví, úcta k prácizdatnost)
    • ... tím člověka připravuje na život ve světě (bránit demokracii, chránit přírodu, sloužit společnosti). 

Víte že...?

Víte že...?

Pražský Palác YMCA, dílo významného pražského architekta Eduarda Hniličky, byl slavnostně otevřen před 90 lety: 28. dubna 1928. Šestipatrový palác je součástí pražské památkové rezervace.  (Více...)