YMCA - Cesta k hodnotám

YMCA vnáší konkrétní hodnoty do života mladých lidí i celé společnosti. Takové, které pomáhají jejich růstu, rozvoji, aby mohli žít své plnohodnotné lidství, naplňovat smysl a účel svého bytí a zároveň tak přispívat ke společnosti naplněné pokojem.

video

YMCA rozvíjí celého člověka. Programy, které nabízí, jsou postavené na hodnotách formujících:

    • ducha (pokora k pravdě, zápas o svobodu, obětavá láska)
    • duši (vedení k odpovědnosti, podpora osobního růstu, budování charakteru)
    • tělo (péče o zdraví, úcta k prácizdatnost)
    • ... tím člověka připravuje na život ve světě (bránit demokracii, chránit přírodu, sloužit společnosti). 

Víte že...?

Víte že...?

YMCA vznikla v roce 1844 v Londýně?  (Více...)