Ymkárium

YMCA klub Ymkárium

Kontakt:
Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11
tel: 737 629 149, 222 313 287

e-mail: ymkarium@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

NZDM Ymkárium poskytuje služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let z Jižního Města. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní situace. Snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Služby poskytujeme bezplatně, anonymně, ambulantní a terénní formou.

Komu je Ymkárium určeno

NZDM Ymkárium je určeno dětem a mladým lidem, kteří: 

   • tráví svůj čas na Jižním Městě (tzn. bydlí zde, chodí zde do školy, pravidelně navštěvují příbuzné nebo kamarády apod.),
   • velkou část svého volného času tráví na ulici,převážně pasivně a nemohou nebo nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity, mají přemíru volného času bez kvalitní náplně,
   • potřebují bezpečné zázemí pro naplnění volného času a prostor pro navazování kontaktů s vrstevníky,
   • zažívají nebo jsou ohroženi některou z níže uvedených situací či jevů.

Ambulantní formu, klub Ymkárium, navštěvují děti ve věku od 6 do 15 let (nebo než dokončí základní školu). Je jim poskytováno především poradenství, doučování a volnočasové aktivity (více viz poskytované služby). Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné volnočasové služby poskytovat i mladistvým nad 15 let (z důvodu např. mentální vyspělosti, doporučení návazných institucí). 
 
Terénní forma je primárně určena pro mladé lidi od 15 do 26 let. Terénní pracovníci nabízejí stejné služby jako ambulantní forma (více viz poskytované služby) vyjma čtvrtka (zavřeno pro terénní formu), pátečních a vícedenních akcí. Sekundárně se terénní pracovníci věnují dětem ve věku od 6 do 15 let v terénním prostředí – avšak snaží se, aby děti z terénního prostředí přešly do ambulantní formy, aby nedocházelo k dublování poskytnutých služeb od terénních a ambulantních pracovníků. Pokud však kontakty probíhají ve větší vzdálenosti od klubu (např. Chodov) a dítě nechce dojíždět do klubu, pracují pracovníci s dítětem v terénu.

Cíle poskytovaných služeb

Poskytuje služby dětem a mladým lidem z Jižního Města. Dětem od 6 do 15 poskytujeme poradenství, doučování, volnočasové aktivity a jsou jim nabízeny návazné akce klubu. Mladým lidem od 15 do 26 let poskytujeme poradenství a doučování. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní situace. Snažíme se zamezovat rizikovému chování. Principem našich služeb je bezplatnost a anonymita. Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou.

  • sociální služby: informační servis, poradenství, doučování, doprovod do zařízení návazné péče, práce s blízkými osobami, situační intervence, krizová intervence,
  • volnočasové služby: sportovní, hudební a výtvarné aktivity, společenské hry, volný prostor pro své aktivity.

 

Následující principy platí pro všechny programy
Rovnost:              Službu poskytujeme všem, kdo spadají do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, sociální status a jiné specifické charakteristiky.
Bezpečí:              Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, ctíme práva a zájmy uživatele.
Individualita:       Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme.
Nezávislost:         Pomáháme uživatelům, aby nás nepotřebovali.
Profesionalita:     Profesionální, rovný a partnerský přístup pracovníka v průběhu poskytování služby. Poskytování služby pracovníkem, který má požadované vzdělání a je dostatečně proškolen.

Následující principy platí pouze pro nízkoprahové programy
Anonymita:           Uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět přesné osobní údaje.
Dostupnost:          Program vytváří minimální bariéry pro čerpání služby.
Bezplatnost:         Základní služby jsou poskytovány zdarma.

 

Otevírací doba klubu
Pondělí: 13:00-18:00
Úterý: 13:00-18:00
Středa: 13:00-18:00
Čtvrtek: 13:00-18:00
Pátek: 14:00-18:00 (nebo dle akce)

V případě, že je na klubu přítomen pouze jeden pracovník je rozsah poskytovaných služeb omezen.

Provozní doba terénu
Pondělí: 14:00-19:00
Úterý 14:00-19:00
Středa 14:00-19:00

V zimním čase můžete najít terénního pracovníka od 17:00-19:00 v zázemí klubu, které je otevřeno pro starší návštěvníky.


Pracovní tým

Eva Kavurová, DiS. - vedoucí klubu, sociální pracovnice 
kavurova@praha.ymca.cz, 737 629 149

Bc. Tereza Spurná, DiS. - sociální pracovnice
spurna@praha.ymca.cz, 731 740 841

Anna Švarcová, DiS. - sociální pracovnice
svarcova@praha.ymca.cz

Klára Hocková - pracovnice klubu
hockova@praha.ymca.cz 

Děkujeme všem našim dárcům a partnerům za jejich finanční i věcnou pomoc.

Veřejné zdroje

MPSV   MHMP  MSMTPraha 11   

 

 Nadační zdroje

Nadace Vodafone   NF Albert   ČSOB

 

Firemní zdroje

Firemní zdroje

IKB leasing   DHL

   

Laser game   quicksilver

 

Zoo   KaPo   Pepino           albi    Travel free shop

     

 

Jsme členy a spolupracujeme 

Česká asociace streetwork        Forum terenni prace   Župan   Probační a mediační služba

 
Po Út St Čt So Ne

Aktuality YMCA

Nejsou žádné aktuality