Info centra

ic

Informační centra pro mládež nabízí své cílové skupině veškeré potřebné informace, informační produkty, poradenství a služby pro děti a mládež na jednom místě, v souladu se záměry a cíli strategie státní politiky pro oblast dětí a mládeže a Evropské charty pro mládež. Cílem ICM je soustředit tyto informace na jedno místo a tím pomoci mládeži najít její cestu. Součástí informačních center je i poradenská činnost, která má neustále zlepšovat informovanost mladých lidí.

YMCA v současné době provozuje jedno ICM v Hradci Králové.

Víte že...?

Víte že...?

Mezi ymkaři byli tři nositelé Nobelovy ceny míru - Henry Dunant (jeden ze spoluzakladatelů Světové aliance YMCA), John R. Mott (prezident Světové aliance YMCA) a Martti Ahtisaari (bývalý finský prezident, vedl sportovní výukové středisko YMCA v Pákistánu).  (Více...)