Info centra

ic

Informační centra pro mládež nabízí své cílové skupině veškeré potřebné informace, informační produkty, poradenství a služby pro děti a mládež na jednom místě, v souladu se záměry a cíli strategie státní politiky pro oblast dětí a mládeže a Evropské charty pro mládež. Cílem ICM je soustředit tyto informace na jedno místo a tím pomoci mládeži najít její cestu. Součástí informačních center je i poradenská činnost, která má neustále zlepšovat informovanost mladých lidí.

YMCA v současné době provozuje jedno ICM v Hradci Králové.

Víte že...?

Víte že...?

První tábor uspořádal v r. 1907 Robert Baden-Powell, spolupracovník YMCA Birkenhead v Británii na ostrově Browsea. Následně byla v lednu 1908 založena v Ymce Birkenhead první skautská skupina na světě. (Cedulka na budově YMCA Birkenhead.)