Samostatný vedoucí

ksv

 

Kurz samostatného vedoucího YMCA

YMCA v ČR pořádá Kurz samostatného vedoucího v rozsahu 34 vyučovacích hodin zakončeného závěrečným testem. Jedná se o kvalifikaci vedoucích celoročně pracujících skupin a táborové vedoucí.

Proběhlo v roce 2021:

    • Kurz samostatného vedoucího YMCA 2021 a Program vzdělávání vedoucího tensingu.

Všem absolventům srdečně gratulujeme!

 

Jaké kurzy pořádáme?

YMCA v ČR realizuje tři verze kvalifikace pro vedoucí celoročně pracujích skupin a táborové vedoucí:

1. Kurz samostatného vedoucího YMCA - prezenční forma

Kurz se skládá ze tří částí – e-learningu (4 hodin), samostudia (8 hodin) a prezenční části (22 hodin), která je zakončena závěrečným testem. E-learning vypracuješ před začátkem prezenční části, 8 hodin je průměrná doba pro jeho vypracování. E-learning, který probíhá v e-learningovém prostředí MOODLE, je pro účastníky kurzu otevřen dva týdny před zahájením kurzu. Prezenční část začíná v pátek v 17:00, v pátek a v sobotu je program do 20.30 hod. Kurz končí v neděli cca v 15.00 hod předáním certifikátů úspěšným absolventům. Není možné školení absolvovat ve zkrácené formě či pouze závěrečný test! Účastníci dostanou osvědčení o absolvování kurzu. Nezapomeňte si psací potřeby, při vypracování testu budete moci využít učební materiály a vlastní poznámky.

2. Kurz samostatného vedoucího YMCA - ONLINE

Kurz se skládá ze tří částí – e-learningu (9 hodin), samostudia (19 hodin) a videokonference (6 hodin). Kurz je zakončen závěrečným testem. E-learning vypracuješ před začátkem videokonferencí, průměrná doba pro jeho vypracování se řídí úrovní zkušeností účastníka. E-learning, který probíhá v e-learningovém prostředí MOODLE, je pro účastníky kurzu otevřen dva týdny před zahájením kurzu. Videokonference probíhají ve vypsaných termínech v podvečerních hodinách. Pro test je určeno přesné hodinové rozmezí, ve kterém je třeba test absolvovat. Není možné školení absolvovat ve zkrácené formě či pouze závěrečný test! Účastníci dostanou osvědčení o absolvování kurzu. Při vypracování testu budete moci využít učební materiály a vlastní poznámky.

3. Kurz samostatného vedoucího YMCA - Ymkařský modul

Rozdílový kurz pro absolventy školení hlavních vedoucích táborů. Kurz se skládá ze tří částí – e-learningu (5 hodin), samostudia (7 hodin) a videokonference (3 hodin). Kurz je zakončen závěrečným testem. E-learning vypracuješ před začátkem videokonferencí, průměrná doba pro jeho vypracování se řídí úrovní zkušeností účastníka. E-learning, který probíhá v e-learningovém prostředí MOODLE, je pro účastníky kurzu otevřen dva týdny před zahájením kurzu. Videokonference probíhají ve vypsaných termínech v podvečerních hodinách. Pro test je určeno přesné hodinové rozmezí, ve kterém je třeba test absolvovat. Není možné školení absolvovat ve zkrácené formě či pouze závěrečný test! Účastníci dostanou osvědčení o absolvování kurzu. Při vypracování testu budete moci využít učební materiály a vlastní poznámky.

Obsah Kurzu samostatného vedoucího YMCA

Témata kurzu:

YMCA - Práce v Ymce, historie, struktura, vedení, minimum programu YMCA, hospodaření

Praktické dovednosti - organizace a zajištění her, bezpečnost, odpovědnosti

Psychologie - psychologie pro praxi, skupinová dynamika, prevence, výchova proti šikaně, krizová intervence 

Bonus - Práce s mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami, environmentální výchova, výchova ke zdraví, multikulturní výchova

 

 

 

Účatníci o kurzu v Ploštíně 2019

ksv sk

 

Víkendovka pro vedoucí YMCA, 7.-9. 6. 2019, Ploštín (Slovensko), kurz pro vedoucí jsme pořádali společně s YMCA na Slovensku v rámci projektu Erasmus+ Exploring supervision in youth work. (6 účastníků)

 

 

 

Řekli o YMCA...

Řekli o YMCA...

„YMCA nás tehdy velmi kultivovala, brali nás téměř jako dospělé. Řekl bych, že se na nás nakládalo víc než v jiných organizacích a že mi to velmi vyhovovalo…, já jsem byl ohromně šťastnej."

(Jiří Černý, hudební kritik a publicista)