Samostatný vedoucí

ksv

 

Kurz samostatného vedoucího YMCA

YMCA v ČR pořádá Kurz samostatného vedoucího formou víkendového školení (34 vyučovacích hodin - z toho 22 prezenčně a 12 e-learning) zakončeného závěrečným testem.

Termín 2019:

Veterné mlyny, 7.-9. června 2019, Liptov (Slovensko)

V roce 2019 pořádáme školení pro vedoucí společně s YMCA na Slovensku v rámci projektu Erasmus+ Exploring supervision in youth work. Na akci se tedy můžete setkat s kolegy z České republiky a Slovenska.

 

 Školení je od roku 2015 povinné pro všechny vedoucí celoročních skupin YMCA a táborové vedoucí YMCA. Kurz se skládá ze dvou částí – e-learningu (12 hodin) a prezenční části (22 hodin), která je zakončena závěrečným testem. E-learning vypracuješ před začátkem prezenční části, 12 hodin je průměrná doba pro jeho vypracování. E-learning je pro účastníky kurzu otevřen dva týdny před zahájením kurzu. Prezenční část začíná v pátek v 17:00, končí v neděli cca v 13:30 předáním certifikátů úspěšným absolventům. Není možné školení absolvovat ve zkrácené formě či pouze závěrečný test! Účastníci dostanou osvědčení o absolvování kurzu. Nezapomeňte si psací potřeby, při vypracování testu budete moci využít učební materiály a vlastní poznámky.

Absolvováním tohoto kurzu budete mít splněny kvalifikační předpoklady pro práci v YMCA na pozicích – vedoucí celoročních skupin, táborový vedoucí.

 

Proběhlo:

Kurz samostatného vedoucího YMCA 2018

16.-18. 2. 2018, Palác YMCA, Praha 

Školení se zúčastnilo 13 účastníků ze šesti Ymek. Všichni účastníci úspěšně zakončili absolvováním závěrečného testu.

GRATULUJEME!

 

Kurz samostatného vedoucího YMCA 2017, 24.-26. 3. 2017, Brno (20 účastníků ze dvou Ymek)

Kurz samostatného vedoucího YMCA 2016 - 3, 4.-6. 11. 2016, Jindřichův Hradec (12 účastníků ze dvou Ymek)

Kurz samostatného vedoucího YMCA 2016 - 2, 5.-7. 2. 2016, Černilov (11 účastníků)

Kurz samostatného vedoucího YMCA 2016 - 1, 5.-7. 2. 2016, Palác YMCA, Praha (18 účastníků ze tří různých Ymek a další tři účastníci mimo YMCA)

Kurz samostatného vedoucího YMCA 2015, 13.-15. 3. 2015, DDM Olomouc (17 účastníků z pěti Ymek)

 

Obsah Kurzu samostatného vedoucího YMCA

E-learning:

Účastníci po přihlášení získají podrobné informace k e-learningu. E-learning předchází prezenční části, všechny povinnosti musí mít účastník splněny do konce prvního dne prezenčního školení. Tato samostatná část probíhá v e-learningovém prostředí MOODLE. Obsahem jsou studijní texty a testy k jednotlivým částem.

Témata kurzu:

Mezi témata kurzu patří vše, co se týká vedení aktivity a co Ti může být užitečné pro práci v YMCA:

    • Dobrovolnictví
    • Historie, struktura a hospodaření YMCA
    • Základy psychologie
    • Základy pedagogiky a organizování her
    • Vedení

 

 

Víte že...?

Víte že...?

V Paláci YMCA najdete také klopenou běžeckou dráhu. Jde o středoevropský unikát s původním povrchem z roku 1928.  (Více...)