Prodloužení platnosti potvrzení vedoucích a změna pozice zdravotníka

Prodloužení platnosti potvrzení vedoucích a změna pozice zdravotníka

22.04.2016

Na konci roku 2015 byly provedeny některé úpravy v Zákoně 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Organizace zotavovacích akcí se týkají dvě změny - jedna velice pozitivní – potvrzení vedoucích je nově platné 2 roky (§ 10)!

 

Další změna se týká popisu pozice zdravotníka zotavovací akce. Upraven byl výčet zdravotnických kvalifikací (§ 11). Podrobně:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#cast1

 

Archiv aktualit

Řekli o YMCA...

Řekli o YMCA...

„YMCA se přeorganisovala na mocného činitele v životě praktickém i ve správě státu a obce. Neznám lepší příležitosti pro investování peněz, která bezpečněji a hojněji se vrátí, nežli ona investice, jež pomáhá bližnímu.“ 

William Howard Taft, 27. prezident Spojených států amerických (ve funkci 1909-1913).