Tábory YMCA

k

Jedním z významných prostředků, kterými YMCA obohacovala život mnoha mladých lidí již od svého počátku byly tábory. Ke kultovním místům patřil Masarykův tábor YMCA na Sázavě (u Soběšína). Dalším byl tábor Vlčice u Jindřichova Hradce, oba tyto tábory provozuje YMCA dodnes (přes pochopitelně nepochopitelnou pauzu v období fašismu a komunismu). YMCA však v současné době pořádá kolem 70 táborů ročně, takže zmíněná vlastní tábořiště (ještě spolu s Veverskou Bítýškou a Pastvinami) svou kapacitou samozřejmě nestačí a proto využíváme řadu dalších tábořišť po celém území naší republiky.

Senioři YMCA se dodnes schází na táboře v Soběšíně, kde vzpomínají ve svých cca 80 letech na to, co jako mladí kluci prožívali na tomto táboře. Mnohá přátelství před druhou světovou válkou zde založená tak trvají dodnes.

Tábory byly organizovány zpočátku odděleně pro chlapce a dívky. Jejich náplň byla především zaměřena na sport, ale nikdy se nezapomínalo na složku duševní a duchovní. 

Další informace o táborech, popřípadě fotografie můžete najít na stránkách jednotlivých YMCA.

Každé sdružení YMCA organizuje tábory s nejrůznějším zaměřením. Od sportovně laděných, přes turistické a skautské až po tábory s programem zaměřeným převážně výtvarně či duchovně. Také věkové rozpětí účastníků se může velmi lišit, některá sdružení se věnují dětem i předškolního věku, jiné tábory jsou organizovány pro teenagery nebo pro mládež ve věku do 26 let, s tím, že horní hranice může být i dále posunuta.

Řekli o YMCA...

Řekli o YMCA...

„Sleduji činnost americké YMCA v naší armádě z Ruska a vím, jak hoši tam a zejména v Sibiři YMCA měli rádi. Proto se z toho velmi těším, že pracujete nyní také u nás doma a jsem si jist, že Vás všude ochotně přijmeme a že přijmeme Vaše šlechetné zásady a způsob práce.“

(Tomáš G. Masaryk)