03/2015

Uvaděč

Vydáno dne 19. 10. 2015 (245 přečtení)
Milí čtenáři! Tak tu máme další číslo a kupodivu je opět výživné. Stačí se podívat do obsahu a hned vidíte, že je plné příspěvků ze zahraničí. Může to inspirovat k výjezdu i vás – pokud ano, nepřehlédněte rámeček na straně 30.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

03/2015

YMCA opět uznanou organizací!

Vydáno dne 19. 10. 2015 (230 přečtení)
YMCA v České republice opět získala titul „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta 2016–2020“. Odborná komise MŠMT vybrala pouze 13 organizací, které splnily všechny požadované podmínky pro udělení titulu a YMCA je mezi nimi!!!

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

03/2015

Slovo YMCA v ČR k situaci migrantů v ČR a Evropě

Vydáno dne 19. 10. 2015 (215 přečtení)
Valné shromáždění YMCA v České republice přijalo na svém jednání dne 19. září 2015 toto prohlášení.

Jedním z hlavních témat současných dnů je situace migrantů, kteří přijíždějí do Evropy z různých částí světa. Hledají v ní útočiště a bezpečí pro sebe a své rodiny. YMCA v České republice se jako významná nevládní nezisková organizace cítí povinována zaujmout k vzniklé situaci stanovisko a obrátit se na své členy a příznivce s touto výzvou.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

03/2015

Členství v YMCA

Vydáno dne 19. 10. 2015 (233 přečtení)
YMCA je Křesťanské sdružení mladých lidí, je tedy členskou organizací, nově se dá říci také spolkem. Sdružuje, spolčuje osoby, za nějakým účelem, kolem nějaké myšlenky, ideje. Členský princip je důležitý, umožňuje bližší společenství, větší identifikaci s posláním organizace...

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]
index | 1-4 | následující | Celkem 1153 článků