Kontakt

Protein
Časopis YMCA v České republice
Vycházel 11x ročně, od roku 2007 pak 6x ročně, od roku 2014 vychází 4x ročně.

Redakce
Jaroslav Vojta Hynek

Spolupracovníci
Andrea Gröschlová, Magdalena Rounová, Markéta Doušová, Markéta Kratochvílová, Miroslav Sedláček, Iva Šípková, David Strádal... a vlastně každý, kdo k časopisu vyjádří svůj názor, neboť jej bereme vážně…

Adresa redakce
Protein
YMCA v ČR
Na Poříčí 12
115 30 Praha 1
Česká Republika
telefon: 224 872 004
email: protein@ymca.cz

Vítáme kohokoliv, kdo se bude chtít zapojit! Především mladé lidi z regionů, kteří by se chtěli stát dopisovateli, ale také ty, kteří by rádi pomohli sponzorsky - finančně či fotomateriálem…

Díky!

Právo redakční úpravy vyhrazeno.
Články neprocházejí žádnými korekturami.
Registrační číslo tištěné verze MK ČR E 14324