Nový prezident WAY – Světové aliance YMCA

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 03/2014, Vydáno dne: 03. 12. 2014

Peter Posner byl na 18. Světové radě YMCA (World Council, nejvyšší orgán Světové aliance YMCA) zvolen novým prezidentem Světové aliance YMCA.


Peter má za sebou dlouholetou aktivní minulost v britské, evropské i světové YMCA. V YMCA se začal angažovat před více než 25 lety a od dobrovolníka se přes pozice ve výborech dostal až na pozici předsedy ve své lokální YMCA Derbyshire, kterou zastává dodnes. Dlouhodobě také zaujímá nejrůznější pozice na evropské i světové úrovni, což vyvrcholilo nejprve jeho zvolením prezidentem YMCA Europe a nyní prezidentem Světové aliance YMCA.

Za svůj dlouholetý přínos společnosti skrze práci v YMCA dostal v roce 2013 od britské královny Řád Britského Impéria.

Ke svému zvolení řekl: „Mým zvolením za prezidenta Světové aliance YMCA jsem velmi poctěn a slibuji, že budu sloužit světovému YMCA hnutí s oddaností a závazkem. Také budu pokračovat v mé službě YMCA Derbyshire a rád bych poděkoval všem v YMCA Derbyshire za jejich neutuchající podporu a gratulace.“

Peter už se vydal do sídla Světové aliance v Ženevě, kde se sešel se zaměstnanci a výborem Světové aliance. Během jeho návštěvy vzniklo také krátké video, ve kterém se ymkařům z celého světa představuje a i vy ho můžete shlédnout na YouTube pod názvem: „Meet the President“: Peter Posner, OBE.”

Majda Rounová, foto: flickr.com