04/2019

Halloween YMCA Orlová

Vydáno dne 04. 12. 2019 (125 přečtení)
Členové YMCA Orlová a Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Orlové připravili v pátek 25. října pro děti ze sídliště a okolí nevšední odpoledne.


Už od brzkých ranních hodin začal mít Husův dům temnější barvy. Při vstupu na faru bylo nutné sklonit hlavu, protože přes vstupní dveře byla odshora spuštěna černá látka s naaranžovanými pavučinami. Celé spodní patro bylo vyzdobeno do černooranžova. Hlavní místnost, ve které probíhaly soutěže pro děti, byla plná překrásných až mírně morbidních dekorací, dýní, pavouků a kostřiček. Vše bylo připraveno na zvídavé pohledy a dotazy i těch nejmenších dětí.

Halloween YMCA Orlová naplno propukl úderem 16. hodiny, kdy se čtyřicítka krásně namaskovaných a namalovaných dětí začala bavit i potit při celé řadě úkolů. Děti si procvičily mozkové závity, zařádily na tanečním koberci, až nastal čas stmívání. Tu některé děti poněkud pobledly, protože začala stezka odvahy.

Děti měly za úkol splnit úkoly na třech strašidelných stanovištích, neztratit se, nebát a v pořádku dojít do cíle, který byl opět v Husově domě. Všechny děti stezku odvahy zvládly, proto mohly být v cíli odměněny předem připravenými balíčky a diplomy. Během akce si také mohly pořídit fotografie v připraveném fotokoutku.

V úterý jsme na páteční odpoledne navázali promítáním strašidelných filmů. Byly plánovány tři filmy, ale nakonec se promítaly pouze první dva. I tato akce s nezbytnými nealkoholickými nápoji a popcornem se setkala s dětským obdivem. Asi desítka dětí si promítání maximálně užila.

Závěr akce Halloween YMCA Orlová patřil turnaji v pexesu. Byla připravena desítka nově nakoupených a čerstvě nastříhaných pexes. Úkolem každé dvojice hráčů bylo vyzkoušet a dohrát čím jak nejvíce pexes. Zapisovaly se body za každou uhodnutou dvojici. I tento turnaj měl své vítěze a připravené sladké odměny, což bylo pro děti také velikou motivací.

Děkujeme touto cestou Moravskoslezskému kraji a Městu Orlová za poskytnutou finanční podporu, bez níž by se akce nepodařila v takovém rozsahu. Za rok chceme v této akci pokračovat a doufáme, že nám opět vyjde počasí a že bude o tyto aktivity u dětí ještě větší zájem!

Robert Kovarik, YMCA Orlová

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]