04/2019

Strážce majáku

Vydáno dne 04. 12. 2019 (128 přečtení)
YMCA v ČR se v období březen 2018 až únor 2020 účastní s YMCA Slovensku a dalšími partnery projektu Erasmus+: Exploring supervision in youth work. Jsme moc rádi, že jsme díky tomuto projektu v úzkém kontaktu s Ymkou na Slovensku. Mohli jsme tak poznat mnoho nových lidí a vzájemně se inspirovat! Jedna z částí projektu se týká péče o dobrovolníky, pracovníky, kteří se v Ymce věnují jiným, a na sebe jim už nezbývá tolik času!


Tito vedoucí našich aktivit, klubů, vedoucí na táborech, dlouhodobí dobrovolníci jsou důležitými pilíři Ymky, představují majáky pro účastníky aktivit, klienty. Je to ale velmi náročná práce a je snadné při všech těch starostech ztratit nadhled, motivaci a vyčerpat se.

Péče o naše dobrovolníky, vedoucí je tedy potřebná, ale profesionální péče v této situaci je buď finančně nedostupná, nebo příliš vzdálená. Co s tím? V rámci projektu Erasmus+: Exploring supervision in youth work pracujeme na přípravě konceptu tzv. strážce majáku – toho, který pečuje, podporuje, využívá vlastní zkušenosti a přitom není profesionálním supervizorem.

V průběhu roku 2019 YMCA na Slovensku realizovala dva vzdělávací víkendy pro zájemce o tuto problematiku, kteří zvažují, nebo už formálně či neformálně poskytují podporu vedoucím a dobrovolníkům. První z nich se konal v květnu, druhý v říjnu 2019 a v čase mezi oběma částmi probíhala také praxe. Atmosféru kurzu dodalo rajské prostředí místa našich setkání – penzionu Holiday Raj v Malatínách nedaleko Ružomberoku. Za Ymku v ČR na školení přijelo sedm účastníků – z YMCA Praha, YMCA Olomouc, YMCA Skaut a YMCA Orlová. Víkendy nás provázel duchovní, systemický terapeut a supervizor Marek Jargus a Diana Hrivnáková, akreditovaná supervizorka z YMCA Nesvady.

Hlavním tématem prvního víkendu bylo vedení rozhovoru a jeho praktické procvičování. Do povinné praxe patřila četba a reflexe odborné literatury, příprava skupinové prezentace vybraného tématu, praktický nácvik rozhovoru a jeho zapisování a také setkání se supervizorem – to abychom si uvědomili, že v tom nikdo nemá zůstat sám. V druhém víkendu jsme se učili reflektovat naši praxi, věnovali jsme se všem otázkám a dilematům, která se objevila, prohloubili jsme si zkušenosti s cyklickým modelem pomáhajícího rozhovoru a pracovali jsme na plánu pro další období.

Obecně lze shrnout, že kurz vychází ze současné praxe v práci s mládeží a využívá současné přístupy supervize a koučingu. Je zaměřený na rozvoj osobnostních a komunikační ch dovedností tak, aby podporující uměli poskytovat potřebnou podporu adresněji v neustále se měnících podmínkách a výzvách, které přináší krásná, ale i těžká a specifická práce s dětmi a mladými lidmi.

Všichni účastníci kurz úspěšně absolvovali a nyní po vzájemné dohodě s YMCA mohou být registrováni jako Strážci majáku – zapsáni do databáze neformálních podporovatelů. YMCA na Slovensku a YMCA v České republice nyní pracuje na zpracování této pozice a do budoucna plánujeme opakování tohoto kurzu opět společně!

Více na http://youthworker.sk/vzdelavanie/kurz-strazcamajaku/

Andrea Gröschlová, foto: archiv YMCA na Slovensku

[.. Celý článek | Autor: -agr- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]