EVS - co to je?

Evropská dobrovolná služba / European Voluntary Service 

V roce 2016 oslavila EVS 20 let od svého vzniku. Jaké dopady EVS má?

Podívej se na stručný manuál EVS KROK ZA KROKEM!

 

CO JE EVS: EVS je součástí programu Evropské unie Erasmus+ pro neformální výchovu a vzdělávání, otevřený všem mladým lidem od 17 do 30 let. Erasmus + je administrován Domem zahraniční spolupráce (národní agentura programu). Jde o neplacenou, neziskovou činnost, vykonávanou po dobu 2 - 12 měsíců v jiné zemi EU i mimo EU. V EVS jde o partnerství, spolupráci a komunikaci mezi dobrovolníkem, vysílající a přijímající organizací.

CO TAM BUDU DĚLAT: Oblasti působení dobrovolníka jsou různé, může to být ochrana životního prostředí, rozvoj venkova, nezaměstnanost, sociální a zdravotní oblast, sociální integrace, umění, kulturní dědictví, mládež, volný čas a sport a mnohé další. Dobrovolník pracuje 30-35 hodin týdně, má 2 po sobě následující dny volna týdně a čerpá dovolenou. 

CO ZA TO: Dobrovolníkovi je poskytnuto ubytování, strava, pojištění, kapesné, 90% cestovného, popříjezdové a střednědobé školení, jazyková podpora, certifikát Youthpass, průběžná podpora od osobního mentora. 

KDE NAJDU VHODNÝ PROJEKT: Pro usnadnění hledání hostitelského projektu existuje databáze EVS projektů. V rámci EVS je možné vyjet i do různých Ymek v Evropě. Aktuální nabídka projektů je ZDE. Nebo se dobrovoník zapíše do tzv. Evropského sboru solidarity a hostitelské organizace ho pak samy mohou kontaktovat.

JAK SE DO EVS ZAPOJUJE YMCA V ČR: účastníme se EVS již 16 let a za tu dobu YMCA jako vysílající organizace umožnila vycestovat více než 100 dobrovolníkům (např. do Německa, Francie, Velké Británie, Belgie, Portugalska, Norska, Nizozemí, Ruska, Gruzie, Španělska, Arménie, na Slovensko, Island, Ukrajinu či do Irska). 

JAKÁ JE ZKUŠENOST: dobrovolníci během a po EVS přispívají na blog EVS, přečtěte si, co vše se dá na EVS zažít.

JAK NA TO: začněte hledat vhodný projekt v databázi EVS nebo ve spolupráci s vysílající organizací - kontaktujte přijímající organizaci - zašlete své CV a motivační dopis - projdete pohovorem - jste vybrán/a - přijímající organizace podává ve spolupráci s dobrovolníkem a vysílající organizací žádost o grant (3 úzávěrky během roku, výsledek obvykle za 3 měsíce) - plánujete odjezd - vysílající organizace zajistí zdravotní pojištění - jdete na předodjezdové školení - odjíždíte.

NA CO NEZAPOMENOUT: Plánovat s dostatečným předstihem - nějaký čas zabere vyhledávání projektu, výběrové řízení, grantová žádost, udělení grantu, atd. Mnoho projektů je také orientováno na školní rok, začínají tedy v září, ale dobrovolníky vybírají již na podzim či v zimě předchozího roku. Doporučujeme tedy začít s vyhledáváním projektu s půl ročním až ročním předstihem.

Nejbližší uzávěrka žádostí o grant je 2. 2. 2018 pro projekty, které začnou v době od 1. 5. do 30. 9. 2018.

 

V letech 2016-2017 vyjelo 6 dobrovolníků na EVS do Německa, Polska, Švýcarska, Ruska, na Slovensko a do Velké Británie.

Zdeněk Kresl, na 1 rok v německém Karlsruhe, v organizaci Jugendwerk der AWO Karlsruhe. Hlavní náplní této organizace je realizace zájezdů a táborů pro děti a mládež v Německu i v zahraničí a další volnočasové aktivity přímo v Karlsruhe. Zdeněk pravidelně přispíval na blog EVS

 

honza severa

Honza Severa, 8 měsíců v neziskové organizaci pro děti a mládež Opora v Joškar-Ola, hlavní město republiky Mari El, která je součástí Ruské federace. Honza se podílí na jednotlivých aktivitách organizace, např. jazykových klubech - English club, Traveller´s club nebo seminářích o lidských právech a výchově k aktivnímu občanství na základních a středních školách. Honza začal také pracovat s dětmi z dětského domova. Sledujte Honzu na blogu EVS nebo na jeho osobním blogu, kde naleznete něco více o Honzově motivaci jet do Ruska a o jeho předodjezdových trápeních.

Tento projekt získal od Domu zahraniční spolupráce Pečeť kvality. Zhodnocení projektu od Ivy Šípkové naleznete zde.

Bára ve Wroclavi

Bára Nechanická, byla v polské Wrocłavi 10 měsíců v komunitním centru pro děti a mládež z polských a romských rodin, nám napsala: Na EVS jsem celkově spokojená, jsem ráda, že jsem vyjela do Polska i že pracuji s dětmi. Samozřejmě zažíváme v práci lepší i horší chvíle, organizace a komunikace se spolupracovníky je občas náročná, ale to už je na EVS asi normální, každý má jiné představy a jiné priority (4 dobrovolnice, 4 vychovatelé a vychovatelky v klubech, ve kterých pracujeme, koordinátorka, mentorka a další lidé pracující v kanceláři). Co se týče bydlení, je o nás opravdu dobře postaráno. Máme od začátku 1,5 hod. polštiny 2x týdně, což je super. I díky tomu jsem se zvládla polštinu naučit celkem rychle, rozumím v běžné komunikaci všemu a zjednodušeně se dokážu i vyjádřit, což je dost velká výhoda při práci. Přikládám odkaz na fotky z práce i z volného času a výletů po regionu.