European YMCA Youth Workers Camp

Mezinárodní tábor pro YMCA vedoucí 2020 opět v německém Michelstadtu!

20

 Další ročník European YMCA Youth Workers Camp se bude konat v Michelstadtu od 1. do 9. 8. 2020.

Obvyklý táborový program:

- společný program s hudbou, hrami, aktivitami, vstupy, zamyšleními
- semináře a workshopy související s prací s mládeží
- aktivity pro volný čas (sportování, treehouse, tensing)
- interaktivní, neformální večery, bohoslužby
- exkurze
- projekty naplánované a zorganizované účastníky

Účastníci:

- pracovníci s dětmi a mládeží i účastníci z otevřených YMCA klubů, tensingu, sportovních skupin a oddílů, oddílů skautů, letních táborů, outdoorových táborů apod. - dobrovolníci, členové, vedoucí

- účastníci 16 - 27 let a 1-2 vedoucí 18+, aktivní ymkaři s komunikativní angličtinou

Cíle:

- evropské setkání YMCA pracovníků s mládeží (včetně dobrovolníků)
- trénink a vytváření mezinárodní sítě pracovníků s mládeží
- získání kompetencí pro práci s mládeží v YMCA
- poznání křesťanské komunity, nalezení a posílení osobní víry
- prohloubení evropské dimenze práce v YMCA, rozšíření horizontů
- výměna zkušeností, poznání odlišností
- mezikulturní vzdělávání
- vytvoření spojení mezi pracovníky a dobrovolníky YMCA 

Webové stránky tábora Michelstadt. 

Článek o táboře, který proběhl v roce 2016, si můžete přečíst zde.

Oficiální jazyk akce: angličtina 

Cena: bude zveřejněna v říjnu 2019

Víte že...?

Víte že...?

Mezi ymkaři byli tři nositelé Nobelovy ceny míru - Henry Dunant (jeden ze spoluzakladatelů Světové aliance YMCA), John R. Mott (prezident Světové aliance YMCA) a Martti Ahtisaari (bývalý finský prezident, vedl sportovní výukové středisko YMCA v Pákistánu).  (Více...)