YMCA projekty

erasmus+

 

 

 

YMCA v ČR plánuje nebo je zapojena jako partnerská organizace do několika mezinárodních projektů zahraničních YMCA.

V roce 2017 probíhají tyto projekty:

Visegrad+RO+UA

YMCA CZ+SK+HU+PL+UA+RO = YMCA v ČR, YMCA na Slovensku, YMCA Maďarsko, YMCA Polsko, YMCA Ukrajina, YMCA Transylvánie

V červnu 2017 YMCA v Maďarsku pozvala zástupce geograficky nejbližších Ymek na společné setkání, kde bylo možné více se poznat a plánovat budoucí spolupráci. Cílem bylo hlubší poznání Ymek v tomto evropském regionu, které byly ovlivněny stejnou nebo podobnou historií. Na tomto setkání byl za YMCA v ČR Mirek Sedláček z YMCA Orlová, jeho zprávu ze setkání si přečtěte na blogu YMCA na cestách.

Programy, které jsou ve všech Ymkách zastoupeny, jsou hlavně Ten Sing, skauting, tábory a kroužky. Maďarská YMCA nabízí pro společný projekt (který by mohl mít podobu tábora/výměny mládeže/kontaktního semináře) svou budovu Sóvár u Balatonu, s kapacitou 40 osob, a navrhuje, aby z každé země přijela skupina 6 - 7 účastníků s jedním vedoucím. Nyní se plánuje v jednotlivých národních Ymkách konkrétní podoba tohoto projektu - pro jakou cílovou skupinu, s jakým cílem a zaměřením.

 

YMCA Srbsko

YMCA v ČR dlouhodobě srbskou Ymku finančně podporuje. O tom, jak je náš každoroční dar využit, a kterým aktivitám se srbská YMCA věnuje, shrnujeme vždy v Proteinu (za rok 20152016 a 2017). Primárně se YMCA Srbsko věnuje klubům pro předškolní a školní děti, tvořivým dílnám pro děti i dospělé, letním táborům, v loňském roce začali s Ten Singem a otevřeli charitativní obchod.

K užší spolupráci zatím nedošlo. Nabízí se tu opět možnost dvustranné výměny, tábora, studijní návštěvy, síťování podobně zaměřených aktivit, apod. Také bychom rádi vyslali do Srbska dobrovolníka EVS. Hostitelské místo budeme společně utvářet během srpna a září 2017, oslovovat a vybírat vhodné dobrovolníky do konce ledna 2018, s nástupem od září 2018.

 

Chcete se zapojit do těchto projektů, které proběhnou v roce 2018 a 2019? Pište na ymca@ymca.cz

 

2016

Community Works

Koordinátor projektu: YMCA na Slovensku

Partnerské organizace: YMCA George Williams College London UK, Mladinski center Trbovlje Slovenia, YMCA v České republice, Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala Romania, INFORMO Croatia, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PURCHENA Spain, FEDERATIA YMCA Romania

Projekt je určen pracovníkům nízkoprahových klubů nebo komunitních center, ale i pracovníkům s dětmi a mládeží, kteří se věnují sociálním službám i volnočasovým aktivitám. 

Projekt zahrnuje 3 denní návštěvu YMCA George Williams College v Londýně, která proběhla 18.-20. dubna a také týdenní seminář na Slovensku od 19. do 26. června.

Studijní návštěvy se účastnila za YMCA v ČR Kačka Kastnerová, terénní pracovnice NZDM Dixie YMCA Praha, podívejte se na fotky a zápisky z cest.

Semináře na Slovensku se účastní 3 zástupci. Seminář bude veden zkušenými pracovníky z YMCA na Slovensku, Anglii a Rumunsku a bude se prakticky věnovat komunitní práci v širším kontextu, novým postupům a metodám, příkladům dobré praxe ze zúčastněných zemí, analýze vlastní zkušenosti  a dopadu práce v klubech nebo skupinách, v neposlední řadě vytvoření metodického materiálu.

BASIC PROJECT OUTLINE http://www.ymca.sk/international/community-works/

ABOUT (more information in English and Slovak) http://www.ymca.sk/international/community-works/about/

VENUE AND PROGRAMME http://www.ymca.sk/international/community-works/venue-programme/

APPLICATION AND CONDITIONS FOR PARTICIPANTS http://www.ymca.sk/international/community-works/application/

PRACTICAL INFO (ACCOMMODATION AND TRAVEL) http://www.ymca.sk/international/community-works/practical/

On Facebook we created an event: https://www.facebook.com/events/1716320965307997/

 

logo ymca franceImmigration and the Y Generation

Partnerské organizace: YMCA v ČR, YMCA Kosovo, YMCA England, YMCA Bulgaria

Koordinátor projektu: YMCA Francie

Kde a kdy: YMCA Villeurbanne, Lyon, 5. - 14. 6. 2016

Projekt je zaměřen na téma uprchlické krize, postoj k současné situaci, který YMCA na místní, národní i evropské úrovni zaujímá, rozvoj kritického myšlení, podporu iniciativy účastníků, osobnostní rozvoj. 

 

Víte že...?

Víte že...?

První tábor uspořádal v r. 1907 Robert Baden-Powell, spolupracovník YMCA Birkenhead v Británii na ostrově Browsea. Následně byla v lednu 1908 založena v Ymce Birkenhead první skautská skupina na světě. (Cedulka na budově YMCA Birkenhead.)  (Více...)