Kavárna v Paláci YMCA v Praze v roce 1943

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: 10/2004, Vydáno dne: 02. 11. 2004

Archiv YMCA v ČR není svým rozsahem velký. Zabírá toliko malou místnost v podkroví Paláce YMCA. Přesto se v něm dají najít velmi cenné dokumenty, které vypovídají o minulosti Ymky. Jeden takový dokument, fotografii, vám zde předkládáme. Je na ní zachycena kavárna v Paláci YMCA tak, jak ji asi neznáte.

V letním čísle časopisu Protein (7-8/2004) jste mohli na straně 20 číst zprávu Mikiho Erdingera o tom, co všechno potká pracovníka v Informačním centru. Tenkrát se nám nepodařilo nalézt v archivu fotografii, kterou otiskujeme nyní. Byla tam fotografie kavárny v dobách její největší slávy a krásy. Pokud si tedy najdete předminulé číslo můžete sami srovnat rozdíl mezi těmito dvěma fotografiemi. Dočtete se tam také zajímavý příběh o tom, k čemu kavárna YMCA po obsazení tehdejšího Československa fašisty sloužila. Myslím ale, že tato fotka hodně napovídá… Kavárna YMCA v roce 1943 Každopádně je to zajímavá archiválie a věřme že tyto prostory už nikdy v budoucnu nepotká nic podobného. /J.V.Hynek/