Slovo YMCA v ČR k situaci migrantů v ČR a Evropě

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 03/2015, Vydáno dne: 19. 10. 2015

Valné shromáždění YMCA v České republice přijalo na svém jednání dne 19. září 2015 toto prohlášení.

Jedním z hlavních témat současných dnů je situace migrantů, kteří přijíždějí do Evropy z různých částí světa. Hledají v ní útočiště a bezpečí pro sebe a své rodiny. YMCA v České republice se jako významná nevládní nezisková organizace cítí povinována zaujmout k vzniklé situaci stanovisko a obrátit se na své členy a příznivce s touto výzvou.


YMCA je organizace, která pracuje zejména s dětmi, mládeží a rodinami. Usiluje o harmonický rozvoj celého člověka, jeho ducha, duše a těla ve světě, kde žijeme. Není proto možné, abychom se nevyjadřovali slovem a zvláště činem k událostem, které nás obklopují a více či méně ovlivňují životy nás a našich bližních. V tomto duchu vyzýváme k aktivní činnosti a pomoci migrantům všude tam, kde je to možné, účelné a smysluplné. Ke zvážení dáváme všem členům – individuálním i kolektivním – tyto způsoby pomoci:
  • navažte či oživte partnerství s místní organizací, která pomoc migrantům aktivně poskytuje, zejména s těmi organizacemi, které jsou nám blízké svým křesťanským posláním, a dejte jim své síly a kapacity k dispozici;
  • podle svých možností iniciujte nebo podpořte projekt pomoci, který reaguje na aktuální potřeby migrantů, a finančně nebo jiným způsobem se podílejte na jeho zdárné realizaci;
  • pomozte šířit informace o možnostech podpory a pomoci mezi členy a příznivci YMCA ve vaší obci/ městě/regionu a všemi lidmi ochotnými přiložit svoji ruku k dílu.
  • Situace se vyvíjí velmi rychle a to, co bylo potřeba včera, dnes již nemusí postačovat nebo být adekvátní. Jakákoli pomoc musí odpovídat na reálné potřeby konkrétních lidí, jinak se mine svým účinkem. V případě spolupráce s partnerskými organizacemi nebo realizace vlastních projektů si důkladně zjišťujte aktuální informace a neplýtvejte svými silami tam, kde je to zbytečné.

    Jsme přesvědčeni, že v této chvíli není nezbytné hromadit další a další argumenty a slovní vyjádření, kterých je ve veřejném prostoru více než dost. Více než slov je třeba činů, kterými projevíme svoji angažovanost a dobrou vůli.

    Praha 21. 9. 2015

    Mgr. Jaroslav Pechar, předseda