YMCA a válka na Ukrajině

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 01/2022, Vydáno dne: 07. 03. 2022

YMCA po celém světě samozřejmě reaguje na události na Ukrajině. Přinášíme rychlý přehled útržkovitých zpráv. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na pomoci potřebným.


Prohlášení YMCA v ČR (z 24. 2.)
PROHLÁŠENÍ K UDÁLOSTEM NA UKRAJINĚ

Plnění našeho poslání spočívá i ve výchově k demokracii, toleranci a občanské zodpovědnosti. Právě proto v tuto chvíli nemůžeme mlčet.

Aktuální události na Ukrajině nás osobně zasáhly. Mnoho z nás zde má přátele, známé a možná i rodinné příslušníky. Předsedkyně, členové statutárního orgánu a celá YMCA v ČR důrazně odsuzuje agresi ze strany Ruské federace a modlí se za bezpečí a sílu pro všechny zasažené obyvatele.

Vyzýváme každého z vás, aby zvážil možnosti pomoci a podpory. Modlíme se za moudré řešení konfliktu. YMCA v ČR je připravena poskytnout smysluplnou pomoc YMCA Ukraine a YMCA Russia a podpořit je v jejich humanitární a mírové práci.

Donate for Ukraine

dobročinná sbírka pořádaná YMCA Europe, YMCA pomáhá lidem na Ukrajině a při odchodu z Ukrajiny s přístřeškem, přikrývkami, hygienickými výrobky, základními potřebami a zdravotnickým materiálem. Pomozte prosím darováním. Každá částka je vítána. (k 28. 2. v 8:10).
Zprávy z Ukrajiny jsou hluboce znepokojující a šokující. Bez ohledu na nejistotu této politické a humanitární krize YMCA Europe a naši globální partneři udržují naše odhodlání a odhodlání podporovat ty, kteří to potřebují, když se snažíme o mír a spravedlnost. YMCA Europe má schopnost nastavit, vést a provádět krátkodobé/středně/dlouhodobé strategie a podle toho reagovat.

YMCA na Ukrajině a naši kolegové již trpí následky této nepředvídatelné krize. Jako okamžitý zásah spouštíme tuto sbírkovou kampaň, která nám umožní mobilizovat zdroje a reagovat na okamžité objevující se potřeby.

Ymky u nás

YMCA Plzeň okamžitě (25. 2.) zorganizovala v Tlučné humanitární sbírku pro Ukrajinu (viz foto).

YMCA JH: Již desátý rok pořádáme akci PAMATUJ! nejen jako připomínku obětí holocaustu, ale také jako formu boje s nenávistí ve společnosti. Válka na Ukrajině tuto myšlenku strašlivě zpřítomňuje a činí ji děsivě aktuální. Jako formu podpory Ukrajině chceme proto celý VÝTĚŽEK dobrovolného vstupného na program Sto zázraků (9. 3. od 16.30 v husitském kostele - 188/ I) odeslat do sbírky POMOZTE UKRAJINĚ s Paměť národa https://www.darujme.cz/projekt/1205934. Pokud se na tento program chystáte, budeme rádi, když nám pomůžete takto Ukrajinu podpořit.¨

YMCA Husinec provedla sbírku potřebných věcí a dopravila dvě dodávky na ukrajinskou hranici.

YMCA ve světě

YMCA Moldavsko strávila den prací s místním partnerem Daac Hermes na přípravě balíčků nezbytností pro lidi prchající z Ukrajiny.

YMCA Rumunsko se na ukrajinské hranici připojila k dalším organizacím na podporu lidí na útěku. Shrnuto:
Zástupci YMCA pomáhají lidem na Ukrajině a při odchodu z ní a shánějí přístřeší, dodávají přikrývky, hygienické prostředky, základní pomůcky a zdravotnické potřeby. Ymkaři z Rumunska pomáhají přímo na hraničních přechodech, moldavská Ymka posílá materiální pomoc. Pomozte prosím darováním. Každá částka je vítána. Děkujeme!

Naši kolegové z YMCA Rumunsko v čele s Alinou Pop (generální sekretářkou) a prezidentem Carpovem Danem jsou v současné době na přechodu mezi Romem a Ukrajinou na severozápadní hranici. Ti, kteří utíkají z Ukrajiny, nabízejí přímou podporu.

Společně s představiteli oblasti a dalšími neziskovými organizacemi usilují o zajištění základních služeb pro všechny potřebné: ubytování, stravování, dopravu a první pomoc.

V současné době získáváme finanční prostředky na podporu uprchlíků a včas podporujeme organizace YMCA po celé Ukrajině. Každá malá pomoc znamená v této zoufalé době hodně. A vyzýváme všechny, aby se sešli a ukázali, že prostřednictvím této noční můry je na obzoru světlo naděje!

Prohlášení YMCA Russia:
Vážení přátelé YMCA na Ukrajině, v Rusku a po celém světě, stejně jako vy všichni se díváme na válku na Ukrajině s bolestí v srdci. Jsme hnutí, které spojuje lidi, podporuje mezinárodní přátelství a partnerství, vzájemné porozumění a spolupráci; a nemůžeme pochopit a podporovat žádnou válku – ať už na Ukrajině nebo v jiné části světa.

Bolí nás duše, protože Rusko a Ukrajina mají společnou historii, kulturu a křesťanské tradice. Díváme se na lidi na Ukrajině jako na naše bratry a sestry. Modlíme se za mír na Ukrajině a v Rusku a budeme i nadále poskytovat mladým lidem v našich zemích prostory kde se mohou setkávat, mluvit a budovat lepší budoucnost.

YMCA Ukraine:
Místní organizace YMCA v mnoha ukrajinských městech poskytují zásadní služby místním komunitám a vnitřně vysídleným osobám. Národní YMCA koordinuje z Kyjeva.

Z facebooku YMCA Kyjev (Facebook)

Julie Bergerová, koordinátor PR, foto: YMCA Plzeň