Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 16 nalezených)

| 0-15 | 15-16 |

01/2016

Uvaděč

Vydáno dne 08. 03. 2016 (1168 přečtení)
Milí čtenáři!

Protein vstupuje do svého 18. ročníku, tedy plnoletosti. Proto také trošku změnil vizáž. Podstatné ale je, aby nebyl obíleným hrobem, tedy aby měl i kvalitní obsah... a ten je na vás.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Šířit jeho království!?

Vydáno dne 08. 03. 2016 (1399 přečtení)

Pařížská báze a John Lennon

Již několik měsíců mě zaměstnává zásadní otázka: Není to vyloženě cynické, v době násilných náboženských konfliktů na Středním východě nebo v Africe „sdružovat mladé lidi, kteří touží být vírou a životem Jeho učedníky a usilují o šíření Jeho království“? Jak máme tuto větu z Pařížské báze z roku 1855, která definuje poslání naší práce v YMCA, chápat?

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Nosná témata YMCA

Vydáno dne 08. 03. 2016 (1276 přečtení)
Činnost a programy YMCA jsou velmi pestré, ba přímo nepostižitelné... Proto se YMCA jako celek zabývala otázkou, jak lépe a uchopitelněji sdělit veřejnosti, co je pro Ymku důležité. Cestou k tomuto cíli by mohlo být určení tzv. nosných témat, které jsou jakýmsi společným jmenovatelem řady aktivit, které YMCA na různých místech naší republiky realizuje. Shodli jsme se na tom, že většinu našich programů a aktivit, kromě základního vymezení, které vyplývá z poslání YMCA – tedy rozvoj ducha, duše a těla člověka, mohou přiblížit dvě základní nosná témata – Podpora a ochrana rodiny a Výchova mládeže k odpovědnému občanství a demokracii. Podívejme se na obě témata podrobněji v následujících příspěvcích dvou autorů.

J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Výchova k odpovědnému občanství a demokracii

Vydáno dne 08. 03. 2016 (1366 přečtení)
Chtěla bych se s Vámi podělit o své zkušenosti a znalosti, které o tomto tématu postupně získávám. Témata odpovědného občanství, pravidel demokracie, kritického myšlení či vlivu médií mne osobně hodně zajímají a jako učitelka na střední škole se je snažím „propašovat“ do běžné výuky. Cílem mého příspěvku je snaha pomoci Vám všem, kdo chcete k výchově mladých lidí k demokracii přispět, a inspirovat Vás ke konkrétním akcím.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Deklarace sekce pro studium světového míru a bratrstva

Vydáno dne 08. 03. 2016 (1097 přečtení)
(V prosinci roku 1923 proběhlo v Bratislavě Valné shromáždění YMCA v Československu. Kromě jiného jednali delegáti v několika sekcích, které se zabývaly různými tématy. Přečtěte si, k jakému závěru dospěla a jak Deklaraci formulovala sekce pro studium míru a bratrstva. Na témže shromáždění byla přijata i Rezoluce ke stejnému tématu. Tento příspěvek přinášíme jako inspiraci k druhému nosnému tématu YMCA – Výchova mládeže k odpovědnému občanství a demokracii.
Přinášíme také rezoluci sekce pro rodinu a občanskou výchovu, která koresponduje s naším současným nosným tématem Podpora a ochrana rodiny.)

[.. Celý článek | Autor: administrator ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Rezoluce sekce pro studium světového bratrství

Vydáno dne 09. 03. 2016 (1478 přečtení)
Národ je organickou částí lidstva, skutečné, opravdové dobro národní je dobrem pro celé lidstvo. Jako je dobré pro jeden orgán těla jen to, co celému tělu prospívá, tak co je blahem národním, poznáme mimo jiné též měřením zájmů národních, zájmy všelidskými. Milovat národ a pod zorným úhlem lidstva, avšak lidstvo milovat v národu.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Rezoluce sekce pro rodinu a občanskou výchovu

Vydáno dne 09. 03. 2016 (1040 přečtení)
Uznáváme, že domov je základem pro utváření a rozvoj charakteru mládeže a proto žádáme od našich sdružení, aby prostřednictvím svých organizací a programů pomáhali vytvořit pravý rodinný život a křesťanskou společnost.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

K výročí 130 let YMCA v českých zemích

Vydáno dne 09. 03. 2016 (1208 přečtení)
V šestém roce vzniku Svobodné církve reformované (nyní Církev bratrská) byl založen Křesťanský spolek mladíků (YMCA). Během První valné hromady křesťanského spolku mladíků v Čechách konané dne 25. března roku 1886 přednesl předseda A.W. Clark o KSM tato slova: „Nejsou to žádným způsobem církve, nýbrž spíše společnosti mladíků, obyčejně rozličných vyznání, kteří majíce Pána Ježíše za vzor a Slovo Boží za vůdce, spojují se, aby pomáhajíce si navzájem v boji proti pokušením, podávali bratrskou ruku, jak dalece mohou, svým druhům v bídě tělesné i duševní postaveným. Ve mnohých amerických a evropských městech mají křesťanské spolky mladíků vlastní dům, v němž jest čítárna, síň pro přednášky, tělocvična atd.“

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Rozhovor s novým GS Vojtěchem Rálkem

Vydáno dne 09. 03. 2016 (1214 přečtení)
Od ledna letošního roku nastoupil do funkce generálního sekretáře YMCA v ČR Vojtěch Rálek. Uvidíme, jestli se mu podaří docílit rekordu – být prvním GS, který ve funkci vydrží celé jmenovací období, které je dle stanov YMCA šestileté. :-)

[.. Celý článek | Autor: administrator ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Volejbalový turnaj YMCA 2016

Vydáno dne 09. 03. 2016 (1267 přečtení)
V Pardubicích se o druhém únorovém víkendu odehrál již 5. ročník Volejbalového turnaje YMCA. Jak vše proběhlo? Kdo zvítězil?

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Plány na rok 2016 v YMCA Srbsko

Vydáno dne 09. 03. 2016 (1267 přečtení)

– YMCA Bački Petrovac

Tento rok už začal aktívne. Vo februáry sme na kresťanskú konferenciu Unify do Švajčiarska poslali jednu našu predstaviteľku, v marci traja predstavitelia odchádzajú do Rumúnska na seminár, do Baia Máre, a potom nasleduje ETS konference v Oslo, kde aj sa naši a vaši predstavitelia stretnú a dúfam aj začneme s konkrétnimi vecami s Tensingom u nás, s vašou pomocou dúfame.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

YMCA goes to Brussels

Vydáno dne 09. 03. 2016 (2604 přečtení)
I talked to Ilenia Ventroni, a young, charming and dynamic lady born in Sardinia and a newly appointed Advocacy, Project and Fundraising Officer of YMCA Europe in Brussels, about her previous work in European institutions and her very fresh experience from YMCA movement.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Kurz samostatného vedoucího Y

Vydáno dne 09. 03. 2016 (1176 přečtení)
Vzdělávání má v YMCA nejen velkou tradici, ale také živou přítomnost. O víkendu 5.–7. února jsme to možná až přehnali, pardon, to ne, vyzkoušeli jsme jen nový formát...

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Program vzdělávání vedoucího tensingu

Vydáno dne 09. 03. 2016 (1185 přečtení)
Ve dnech 5.–7. 2. 2016 proběhlo v Černilově první prezenční víkendové školení programu vzdělávání vedoucího tensingu, v jehož rámci účastníci absolvovali obsah Kurzu samostatného vedoucího, který je povinný pro všechny vedoucí aktivit YMCA.

[.. Celý článek | Autor: -mgr- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Vojtovka

Vydáno dne 09. 03. 2016 (1309 přečtení)
Po nějaké době je tu opět něco na procvičení mozkových závitů. Jak název napovídá, není to typická křížovka, uplatňuji tam z nouze některé finty, které se v běžných křížovkách nevyskytují, tudíž se své výtvory netroufám takto označovat. V tajence najdete vzpomínku na loňský rok, číslovka označuje roky, pokud vám to nesepne zcela podívejte se na web Proteinu a najděte si loňské druhé čislo... ;-)

Kdo mi pošle řešení – tedy text tajenky, nic nevyhraje, ale potěší mě to..., díky.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]
| 0-15 | 15-16 |