02/2021

Úkoly a zásady tělovýchovného systému v sdružení YMCA.

Vydáno dne 29. 06. 2021 (65 přečtení)
(Výňatek z angl. knihy „Physical Education in the Young Men’s Christian Associations of North America“, Revised Edition. — Association Press 1920.)
(Doslovný přepis včetně nelogického číslování.)!


„Obrovský“ volley-ball v přírodě.

Na Lakehurtské konferenci stanoveny a přijaty byly tyto směrnice úkolů a zásad Tělovýchovného odboru Ymky:
1. Úkolem Tělovýchovného odboru Ymky je vyvolati cvikem, osvěžením a výchovou nejvyšší tělesnou, rozumovou a se objemem a rázem dle věku a tělesného stavu.

2. Dokonalý vývoj křesťanského charakteru a statné mužnosti závisí na řádném a úměrném tělesném cviku, zvlášť v období mládí a jinošství, mravní výkonnost mužů a hochů, odpovídající vývoji nejlepšího typu mohutné křesťanské mužnosti.

Dalším úkolem, což je zároveň nejvyšší úkol Ymky, je vésti muže a chlapce ke konečnému přijetí křesťanského ideálu. Tělovýchovný výbor, tělovýchovný ředitel a jeho spolupracovníci jsou povinni spolupracovati se všemi druhými odbory k dostižení tohoto cíle.

Ředitel tělovýchovy mějž při veškeré své tělovýchovné práci neustále na mysli vztah mezi správnými zmechanizovanými návyky a vývojem charakteru. Tělovýchovný training jako takový nevede k osobnímu přijetí křesťanských ideálů. Tělovýchovný ředitel, jako křesťanský vůdce ve sdružení i v obci, má nejvyšší povinnost a právo vésti muže k vyznání Krista jako Mistra a Spasitele.

II. Zásady, jimiž se řídí tělesná výchova Ymky, jsou takto založeny:
3. Zdraví je základem dokonalého vývoje. Průběhem celého života jednotlivcova zdraví závisí na řádném funkcionování motorického aparátu, při čemž práce jeho liší.

4. Zjištěny jsou základní tělesné a rozumové rozdíly v jednotlivci za různých období jeho vývoje, jenž představuje důležité epochy v životě a dějinách lidského plemene, a zjištěno rovněž, že v těchto dobách je jednotlivec obzvláště podčiněn mocným vlivům při formování charakteru. Řádně vedený tělesný cvik dává nejmocnější rukověť pro kontrolu charakteru.

5. Tělesná výchova zabraňuje rozvoji oněch škodlivých a neřestných tendencí moderního života, způsobených lenivou nečinností, tím že poskytuje mladému člověku zdravou zábavu a osvěžení.

6. Tělesný cvik je mocný činitel při udržení mravních a náboženských ideálů, které ničí snížená výkonnost, způsobená únavou a nemocí.

7. Získávání mužů pro dobrovolnou službu je zásadou Ymky.

III. Tyto zásady jsou založeny na pěti zásadních momentech:
Prvý: Výkonnost jednotlivcova — tělesná, rozumová a mravní — závisí na zachovaném zdraví.

Druhý: Zachování zdraví závisí z hlavní části na normálním vývinu a funkcionování svalového aparátu.

Třetí: Rozumový vývoj závisí silnou měrou na úměrném výcviku nervo-svalového systému.

Čtvrtý: Vývoj statné křesťanské mužnosti je podporován tělesným cvikem, jmenovitě v období mládí a jinošství. Pátý: Duch služby je klíčem křesťanského charakteru. Odbor tělovýchovný poskytuje široké možnosti k jeho vývoji mezi členstvem.

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]