01/2003

Odjinud - Jižní Amerika

Vydáno dne 01. 01. 2003 (2331 přečtení)
Ekonomická krize Jižní Ameriky V září 2002 se v Ženevě sešli zástupci Světové aliance YMCA s představiteli latinskoamerických ymek s cílem analyzovat příčiny a průběh ekonomické krize na jihoamerickém kontinentu. Byly to ymky Uruguaje a Argentiny, postižené ekonomickou krizí bankovního systému, a Brazílie, která stojí na začátku potenciální krize.

Současná krize ve skutečnosti ovlivňuje především práci ymek v jednotlivých regionech, hlavně jejich sociální programy určené pro chudé a nezaměstnané obyvatele. K dokreslení situace, s jakou se ymky Latinské Ameriky v současnosti potýkají, přikládáme výtah z dopisů generálních sekretářů ymek v jednotlivých zemích (podrobnosti www.ymca.int ). Argentina: Nejhorší krize v celé historii (z dopisu generálního sekretáře argentinské YMCA, Norberta Rodrigueze) Argentina prochází nejhorší krizí ve své historii, což se také vážně promítá do situace v argentinské YMCA. To, co se předpovídalo naší zemi v roce 1970, se stalo skutečností: finanční závislost, dluhy, pokles ekonomického růstu, soustředění majetku. Tato krize má hluboké kořeny. Současná fáze kapitalismu, kterou procházíme, nepřináší očekávané výhody, ve které jsme věřili a doufali. Velká očekávání a obecný předpokládaný pokrok teď ustoupili skutečnosti, která odhaluje svět v mnoha ohledech konfliktní a postrádající jakoukoli perspektivu. Mohlo by se zdát, že to celé pouze potvrdí pravou tvář kapitalismu, jeho sobectví, individualismus. Společnost ale stojí před daleko větším úkolem a rozhodnutím - vytvořit novou formu organizací, více humánních, výsostně demokratických, zakotvených ve spravedlnosti. Posledních dvacet let neoliberalismu v Argentině znamenalo prohloubení nerovnosti a nespravedlnosti ve velmi krátké době - jako ještě nikdy před tím. Žijeme neustále ve světě měřitelných hodnot jako je množství znalostí, délka života, gramotnost, informovanost. Tento svět je ovšem také plný utrpení: je to jednopolární svět, plný rostoucího cynismu, který provází volný obchod, zatímco se určují výhody a obchodní restrikce v Evropě a USA; znalosti a věda, které slouží centralizovaným mocím; média, řízená nadnárodními korporacemi; války, určované zbrojním průmyslem; rostoucí diskriminace a xenofobie a Spojené národy ve službách světových velmocí. A YMCA? Z globálního pohledu je YMCA postavena před nelehký úkol. Nemůže a nesmí být prodlouženou rukou současného politického systému. Má zastávat Na národní i místní úrovni argentinská YMCA spolupracuje s mnoha občanskými sdruženími a sociálními hnutími, které podporují mír, lidská práva a odpuštění dluhů. Zlepšení situace v naší zemi předpokládá naplnění a fungování následujících základních podmínek: posílení státu, vzdělávání, podpora národní a latinskoamerické kultury a aktivní občanská účast na demokratickém dění v naší zemi. Uruguay: Úvaha o těžkých časech (z dopisu generálního sekretáře YMCA v Uruguaji, Miguela Blasca) Za posledních několik let prošel náš region hlubokou krizí, která dosáhla v minulých měsících svého vrcholu. Jde o krizi celé státní struktury, která je doprovázená hlavně krizí ekonomickou. Na její příčiny existují různé pohledy, ale neexistuje žádné jednotné vysvětlení. Nemůžeme ale pochybovat o tom, že politika ovlivněná mezinárodním finančním systémem, zavedla naše země do nejistoty a chudoby. Během minulých dvou dekád provedly země Latinské Ameriky reformy zahrnuté ve Washingtonské dohodě. Naše vlády podepsaly během 80. a 90. let dohody, které zahrnovaly také ekonomické změny jako privatizaci a liberalizaci trhů. Za nepovedené změny musí být zodpovědné místní elity, které způsobily, že bohatí ještě více zbohatli a chudí zchudli. Tyto změny zničily efekt “střední třídy” , která tvořila jakousi síť sociálních jistot. Střední a vyšší třída se přestala zajímat o rozvoj své země. Sociální programy proti chudobě způsobily spíše vyloučení chudých do určitých oblastí a vytvoření ještě větší nerovnosti. Uruguay nyní prochází již čtvrtým rokem recese. Finanční krize v červenci 2002 zasáhla tok peněz a způsobila pokles investic. Síla místní měny poklesla o 100%, inflace do konce roku činí 50%. Lidé trpí touto krizí - ztrácejí práci, jsou jim snižovány platy, náklady na živobytí rostou. Měsíc za měsícem roste extrémní chudoba, která se stává jádrem sociálních konfliktů. Uruguayská YMCA se zaměřila na příslušníky střední třídy a čerpá prostředky z poplatků svých členů. Pořádá pro ně výuku, sportovní aktivity a tábory. Centrální YMCA v Montevideu podporuje řadu dalších lokálních sdružení. Nově otevřená univerzita YMCA se věnuje zdokonalování lidských zdrojů. YMCA také prováděla množství programů zaměřených na sociální rozvoj. Před lety byly tyto programy financovány vlastními fondy a pomocí dobrovolné práce vedoucích, později jsme dostávali podporu od mezinárodních grantových agentur a z vládních fondů. V tomto období byl také založen Institut lidského rozvoje. Tyto možnosti naší práce byly ale oslabeny rostoucí finanční krizí. Přesto doufáme, že pomocí úsilí našich zaměstnanců a dobrovolníků tuto krizi zvládneme. Naše měna ztrácí svůj význam, měřítkem se stal dolar. Za této situace hledáme nové zdroje a přístupy. Nyní se zabýváme tréninkovými programy pro vedoucí. Snažíme se vytvořit systém, který by se otevřel novým zdrojům, například z Evropské unie. Brazílie - země kontrastů (z dopisu generálního sekretáře YMCA v Brazílii, M. D. Vandorsee) Brazílie je sice považována za vedoucí zemi v jihoamerickém ekonomickém bloku, ale je zcela závislá na změnách v sousedních zemích a má značné dluhy. Dalším problémem je vysoká míra daní - Brazilci pracují vlastně celé 4 měsíce v roce jen pro vládu. V této situaci je role brazilské YMCA důležitá zejména v sociální oblasti. Práce se zaměřuje hlavně na sociálně vyloučené osoby. V posledních letech YMCA investuje do lidských a finančních zdrojů, aby podpořila rozvojové aktivity v místních komunitách. Snaží se o vybudování společnosti, která by byla spravedlivější k chudým. V této oblasti ale bohužel existují velká omezení. Brazilské hnutí je ohroženo například novým zákonodárstvím. V minulosti byla brazilská YMCA považována za charitní spolek s dobročinným zaměřením. Byla osvobozena od některých daní a ušetřené prostředky se vkládaly do fondů, které byly dále používány v rozvojových aktivitách. Současná vláda ale ztížila možnosti pro udělování těchto výhod. To znamená, že fondy, které dnes slouží pro sociální práci, by po změně legislativy musely být použity k placení daní. To by prakticky znemožnilo pokračovat v některých sociálních projektech. Latinská Amerika je v situaci, kdy musí čelit krizi a osvojit si vhodné politické mechanismy a pozice, jinak se podobná krize projeví i v ostatních regionech. Poslání hnutí YMCA má být vždy chápáno jako výzva k akci, proto by měla YMCA za všech okolností obhajovat spravedlnost a pomoct lidem trpícím hladem a chudobou. YMCA v Latinské Americe musí daleko víc spolupracovat na mezinárodní, národní i místní úrovni s ostatními institucemi, zvlášť s ekumenickými organizacemi, a podpořit práci, která má především globální dopad.

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]