Krátkodobé pobyty

YMCA nabízí několik programů, v jejichž rámci lze vycestovat jako dobrovolník na 2-3 měsíce, a to většinou přes léto. Zatím nabízíme programy v Anglii, Irsku a Norsku.

Řekli o YMCA...

Řekli o YMCA...

„YMCA se přeorganisovala na mocného činitele v životě praktickém i ve správě státu a obce. Neznám lepší příležitosti pro investování peněz, která bezpečněji a hojněji se vrátí, nežli ona investice, jež pomáhá bližnímu.“ 

William Howard Taft, 27. prezident Spojených států amerických (ve funkci 1909-1913).