Ochrana osobních údajů

Uvedené Zásady se týkají shromažďování a zpracování osobních údajů prostřednictvím webové stránky www.ymca.cz, jejímž cílem je prezentovat činnost spolku YMCA v České republice a kolektivních členů YMCA – tedy lokálních spolků YMCA působících po celé České republice, dále jen „ymca.cz“.

Správcem osobních údajů je YMCA v České republice, se sídlem Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, IČ 00499498, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L4313 (dále jen „Správce“).

Používání Cookies a dalších sledovacích technologií

Když používáte stránky ymca.cz, my nebo třetí strany námi pověřené mohou sbírat určité technické a směrové informace o vašem počítači pro poskytování služeb stránky. Používáme tyto charakteristiky pro usnadnění a zaznamenávání vašeho používání stránky a jejich služeb.

Cookies používáme z těchto důvodů:

Na principu cookies je možno sledovat statistiky a další měřící systémy, které si do cookies ukládají identifikátor návštěvníka, typ operačního systému, typ prohlížeče, rychlost procesoru a internetovou adresu vašeho počítače a někdy i čas návštěvy a další informace. To je důležité pro webovou analytiku – díky těmto informacím můžeme optimalizovat web ymca.cz podle potřeb uživatelů.

Používání Cookies usnadňuje personalizaci, takže umožňují lepší cílení a následně i relevantnější vyhodnocení nabízených reklam, web ymca.cz však cílenou reklamu nevyužívá.

Správce může také shromažďovat data používáním tagů, které nám umožňují sledovat, kdy navštěvujete stránky ymca.cz. Prostřednictvím tagů nemáme přístup k žádným osobním informacím o vás, ale získáváme agregovaná data (např. stránky, které návštěvníci navštěvují, obvyklé operační systémy, verze prohlížeče apod.), které mohou být použity pro lepší směrování webu ymca.cz.

Stránky projektu můžete používat i bez schválení cookies.

V případě chování, které ohrožuje chod webové stránky projektu, můžeme uložit a zpracovat také IP adresu takového uživatele.

Jaké osobní údaje Správce shromažďuje a zpracovává a k jakým účelům je využívá?

Správce v souvislosti s požadavky zájemců o webové stránky ymca.cz (dále jen „uživatel“) shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v případě, že se využijete online formulář pro přihlášení se na některou z našich akcí, a to: jméno a příjmení, e-mail, telefon, bydliště, datum narození, formu členství v YMCA a typu stravy. Tato data jsou nutná ke komunikaci s vámi, k řádné evidenci akcí, zejména těch, které jsou dotovány ze státního rozpočtu.

V případě, že se přihlásíte k odběru Newsletteru YMCA, pak pouze váš e-mail.

V obou případech je nutné vaše vědomé dobrovolné zadání vašich osobních dat do online formuláře a jejich odeslání.

Cookies a IP adresy jsou zaznamenávány automatizovaně, ovšem bez odeslání jména a e-mailu přes formulář nemůžeme tyto údaje přiřadit ke konkrétní osobě. Osobním údajem se tak tyto informace stávají pouze vědomou informovanou akcí uživatele.

Jak dlouho Správce údaje zpracovává?

Správce zpracovává osobní údaje po dobu definovanou minimálně dotačními podmínkami konkrétních akcí, což je zpravidla 10 let, dále pak z archivních důvodů pro přehled Správce – např. v databázi proškolených vedoucích apod.

Uživatel může kdykoliv požádat o výmaz svých osobních údajů. Tento požadavek bude vyřízen do 72 hodin od jeho prokazatelného obdržení, tj. potvrzení přijetí požadavku ze strany Správce, zpravidla formou potvrzovacího e-mailu.

Musím osobní údaje Správci poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a není jím podmíněna žádná funkcionalita ani přístup k informacím. Poskytnutí osobních údajů je tak nutné pouze v případě, že se chcete zúčastnit některé námi pořádané akce, která vyžaduje písemnou přihlášku, tedy vyplnění online formuláře.

Jakým způsobem Správce zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou ukládány do databáze na zabezpečeném internetovém serveru. Přístup k osobním údajům má pouze technická podpora webu a správce webu ymca.cz, čímž je minimalizováno riziko neoprávněného přístupu nebo jiného zneužití osobních údajů.

Komu Správce osobní údaje poskytuje nebo předává?

Pro šíření některých informací využíváme službu MailChimp, proto jsou v určitých případech e-mailové adresy ukládány na servery služby MailChimp za účelem správy a provozu mailové databáze.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů.

Jak Správce informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Uživatel je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když Správci poskytuje některé osobní údaje, a to formou odkazu na tento dokument, který je veřejně dostupný na internetové stránce ymca.cz.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Odpovědnou osobou Správce, která dohlíží na ochranu osobních údajů je Jaroslav Hynek. Na tuto osobu se můžete obracet s veškerými dotazy, požadavky a námitkami ohledně zpracování vašich osobních údajů. V případě nespokojenosti řešení vašeho požadavku s odpovědnou osobou se můžete obrátit na dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Platnost Zásad

Tyto Zásady mohou být kdykoliv změněny vystavením nových Zásad na webové adrese: ymca.cz. V případě nesouhlasu s novým zněním Zásad můžete požádat o výmaz osobních údajů.

Tyto Zásady jsou platné od 25. 5. 2018