Naše aktivity

Naše aktivity jsou rozmanité. Každá pobočka má jinou nabídku programů, ušitou na míru místu a možnostem našich skvělých dobrovolníků.

Kluby a kroužky

Široké spektrum nejrůznějších kroužků, klubů nebo
oddílů, které se setkávají pravidelně a mají sportovní,
tvořivé, hudební, vzdělávací či jiné zaměření.

Letní tábory

Tradiční i speciálně zaměřené, přírodní i příměstské, komorní i velké, pro ymkaře i pro veřejnost, vždy s výbornou partou vedoucích.

Nízkoprahové kluby

Prostor pro děti a mládež, které nechtějí trávit volný čas bezcílně na ulici. Zahrnují registrované sociální služby i neformální volnočasové kluby.

Rodinná centra a programy

Centra pro setkávání rodičů a zábavu dětí. Tvořivé
i vzdělávací programy, ale i možnost jen tak si hrát
v herně. Programy pro obnovu a upevnění vztahů
v manželství a rodině.

YMCA skaut

Outdoorová dobrodružství na výpravách, táborech
i pravidelných schůzkách. Pobyt v přírodě pomáhá
získávat jedinečné zkušenosti, umožňuje překonávat
sebe sama a lépe se poznat.

Ten Sing

Hudebně tvůrčí aktivita pro teenagery. Pěvecký sbor doprovázený kapelou, doplněný tancem a divadlem. Dobrá parta pro snazší projití náctiletým obdobím.

Kluby, kroužky, oddíly

YMCA v České republice nabízí široké spektrum nejrůznějších kroužků, klubů či oddílů. Celoročně pracujících skupin je téměř 250 a jejich náplň se liší podle místa, kde působí.

Největší část klubů je zaměřená na sport. V Ymce se hraje volejbal, florbal, fotbal, ping-pong, ragby a další sporty. Velké úspěchy zaznamenává tým YMCA Znojmo v korfbalu – v soutěžích všech věkových kategorií pravidelně obsazuje nejvyšší příčky.

V klubu YMCA Plzeň se připravuje mistryně Evropy školní mládeže v boxu Viktorie Jílková. Oblíbené jsou taneční skupiny (step, irský a bretaňský tanec, spontánní a výrazový tanec). Další kroužky jsou zaměřeny výtvarně, hudebně, jazykově či chovatelsky. YMCA Liberec se specializuje na kurzy elektrotechniky.

Tábory

V pořádání letních táborů máme bohatou tradici. YMCA se podílela na zorganizování prvního tábora na světě v roce 1907 v Anglii. V Československu založila v roce 1921 Masarykův tábor na Sázavě, který provozuje dodnes.

V současné době pořádáme kolem 80 táborů ročně. Od sportovně laděných, přes turistické a skautské, až po tábory s programem zaměřeným převážně výtvarně či duchovně. Naši vedoucí jsou zkušení a v oboru vzdělaní dobrovolníci, kteří s chutí věnují svůj čas a pozornost každému táborníkovi.

Nízkoprahové kluby

Nízkoprahové kluby YMCA jsou otevřeným prostorem pro děti a mladé lidi, kteří chtějí smysluplně trávit svůj volný čas. „Nízký práh“ znamená kromě otevřenosti také vstřícnost, bezpečí, ochotu naslouchat a chápat. Kluby mohou navštěvovat všichni – od jedničkářů po průšviháře.

Jde o alternativu k organizovaným kroužkům, která navíc poskytuje poradenství a sociální podporu. Návštěvníci klubů mají svobodu ve výběru programu. Mohou tady třeba hrát společenské a deskové hry, poslouchat hudbu, sledovat filmy, ale i psát domácí úkoly nebo se svěřit se svými starostmi a radostmi. Na práci klubů často navazují další služby (doučování pro děti se specifickými potřebami, preventivní programy na školách, letní pobyty). Nízkoprahové služby akreditované MPSV nabízejí YMCA Praha a YMCA Ústí nad Labem. Otevřené kluby provozuje YMCA v Orlové, Pelhřimově a Husinci.

Programy pro rodiny

Mateřská a rodinná centra YMCA slouží matkám a otcům na rodičovské dovolené pro setkávání, vzdělávání a zábavu. Děti si v nich mohou hrát společně se svými vrstevníky, dospělí navazovat nová přátelství a sdílet své zkušenosti. Centra nabízí tvořivé, vzdělávací a sportovní programy. K dispozici jsou jim také volně přístupné a otevřené herny pro děti. YMCA v současné době provozuje 8 mateřských a rodinných center v různých městech ČR – tři v Praze a další v Ústí nad Labem, Jindřichově Hradci, Cvikově, Nosislavi a v Tlučné na Plzeňsku.

Podpoře rodin a péči o vztahy se také věnuje program Manželská setkání. Ten zahrnuje programy pro manželské páry, rodiče s dětmi i celé rodiny. Poskytuje jim prostor pro vzájemné sdílení, posílení vztahů, výměnu zkušeností nebo pomoc v těžkých situacích. Manželská setkání realizuje YMCA Setkání, YMCA Živá rodina a YMCA Familia.

YMCA skaut

YMCA skaut je program, který prostřednictvím her, pobytu v přírodě, společných výprav a zážitků vede děti a mládé lidi k zodpovědnosti vůči druhým i světu a duchovním či morálním hodnotám. Jeho cílem je naplnění všech tří stran ymkařského trojúhelníku.

Ve skautských oddílech jsou děti rozděleny do menších skupin (družin) vedených mladými lidmi, ke kterým mají děti věkově blízko. Družiny se potkávají pravidelně každý týden na schůzkách, v rámci oddílu pořádají společné akce jako např. jednodenní a vícedenní výpravy. Vrcholem činnosti je pak letní tábor, který je zdrojem výjimečných zážitků a přátelství, jež trvají celý život. Skautské oddíly najdete ve Cvikově, Jablonci nad Nisou, Brništi (YMCA Sever) a na jižní Moravě v Brně a jeho okolí, Prostějově, Břeclavi, Kyjově a Podivíně (YMCA SKAUT).

Ten Sing

Ten Sing je mezinárodní program pro teenagery. Společně tvoří amatérský pěvecký sbor, který doprovází kapela. Mezi dalšími aktivitami nechybí například tanec, divadlo nebo minichoir.Sbor se pravidelně po celý rok schází, vymýšlí a nacvičuje společný koncertní program.

Název Ten Sing je odvozen z anglického Teenagers‘ singing. Klade důraz na to, že důležitější než bezchybný pěvecký výkon, je parta vrstevníků, prostor pro seberealizaci a možnost vyzkoušet si, co koho láká. Může jít o sólový zpěv, hru na bicí, hromadný výrazový tanec nebo třeba výrobu kulis. V Česku nyní pracuje 5 tensingových skupin (v Praze, Pelhřimově, Vrchlabí, Kolíně a Třebíči).

Naše další projekty

YMCA na cestách

Blog dobrovolníků a dobrovolnic z YMCA v ČR, kteří vyrazili za hranice.

Web Hodnoty YMCA

Inspirace, zkušenosti a tipy, jak zapojit hodnoty YMCA do programů a aktivit.

Tábořiště

Provozujeme vlastní táborové základny, které pronajímáme spřáteleným spolkům.

YMCA
je tu pro vás!

Přidej se k Ymce

Líbí se ti, co děláme a kdo jsme? Tak se k nám přidej a využij naplno, co YMCA nabízí.