Ten Sing

Ten Sing je program pro teenagery. Společně tvoří amatérský pěvecký sbor, který doprovází kapela. Mezi aktivitami nechybí například tanec, divadlo nebo minichoir. Sbor se pravidelně po celý rok schází, vymýšlí a nacvičuje společný koncertní program.

Název Ten Sing je odvozen z anglického Teenagers´ singing = zpívání náctiletých. Důležitější než bezchybný pěvecký výkon je  správní parta a prostor ke zkoušení a objevování vlastního nadání – ať už je to zpěv, hra na baskytaru, vymýšlení společného tance nebo třeba výroba plakátu.

Mladí se tu postupně učí přebírat zodpovědnost, jsou zapojeni do organizace, přináší témata, kterým se skupina bude věnovat, navrhují repertoár nebo pomáhají s přípravou společného programu. Hlavním cílem Ten Singu je výchova zodpovědných mladých lidí, vytváření prostoru pro kreativitu a a bezpečného prostředí.

Hlavní myšlenka a idea Ten Singu se dá vyjádřit pomocí tří „K“:

KULTURA: kultura mladých a prostředí, kde jsou jejich problémy a otázky  brány vážně. Ten Sing se zabývá současnou hudboua aktuálním děním ve společnosti.

KREATIVITA: Člověk byl stvořen k tomu, aby dále tvořil smysluplné věci. V Ten Singu jde o to, aby byli mladí lidé co nejméně pasivní, vymýšleli nová řešení, a co možná největší část programu si připravili sami.

KRISTUS: Ten Sing je otevřený všem – věřícím i nevěřícím. Je místem, kde se mladý člověk seznámí s křesťanskou myšlenkou zblízka, aniž by ji musel přijmout za svou. Ten Sing nabízí prostor pro diskusi a společná zamyšlení nad otázkami, které život přináší.

Mladí lidé sami nejlépe vědí, o čem přemýšlí, sní, jak věci cítí a co potřebují. Proto je Ten Sing veden mladými lidmi, kteří jsou odpovědni za jeho chod. V blízkosti mají dospělého člověka, který přijímá roli rádce a pomocníka v případě, že o to mladí sami požádají.

Ten Sing vznikl v roce 1967 v Norsku jako výsledek hledání nových cest k mladým lidem. V Evropě zaznamenal velký rozmach po pádu železné opony v roce 1989. Historie českých skupin začala po listopadu 1989 za vydatné pomoci Ten Singu Norsko. První skupiny v roce 1992 vznikly v Praze a Krnově.

V současnosti funguje v České republice pět tensingových skupin: (v Praze, Pelhřimově, Vrchlabí, Kolíně a Třebíči). Společně se potkávají na celorepublikových festivalech, táborech a seminářích.

Více na www.tensing.cz