O nás

YMCA – prostor pro objevování

YMCA je nejstarší a největší organizace pro mládež na světě, která vznikla v Anglii v roce 1844. V České republice už více než sto let nabízí aktivity pro děti a mládež, které mají různorodou náplň a jsou založené na společných hodnotách.

Pořádáme tábory, oddíly a kroužky (sportovní, výtvarné, skautské, vzdělávací), provozujeme mateřská centra pro rodiče s malými dětmi, hudebně-sociální dílny pro teenagery, podporujeme mladé lidi v obtížných životních situacích a mnoho dalšího. Naše pobočky najdete na 26 místech ČR.

YMCA je prostorem pro objevování vlastního životního směru, pro setkávání se zajímavými lidmi, pro rozvoj osobního potenciálu, schopností a talentu. YMCA je prostor pro tebe!

Poslání YMCA

Věříme, že je důležité mít svůj každodenní život založený na hodnotách, které dávají životu smysl. Právě proto je naším cílem nejen kvalitně naplňovat volný čas, ale také vytvářet prostor pro přátelství a seberealizaci. Podporujeme děti v objevování talentu, vedeme je ke spolupráci s druhými a předáváme jim hodnoty, které rozvíjí celou jejich osobnost – tělo, duši i ducha.

YMCA (Young Men´s Christian Association) stojí na křesťanských hodnotách a je otevřená pro každého. Je prostorem, kde se mladí lidé mohou s těmito hodnotami setkat, vzájemně se inspirovat a objevovat, na čem v životě skutečně záleží.

Více o našem poslání se dozvíte zde.

Ymkařský trojúhelník

Duch

YMCA je prostorem k hledání smyslu. Místem pro inspirativní lidi a myšlenky, kde je možné vytvářet hluboká přátelství, zamýšlet se nad hodnotami a rozvíjet se. Potkávají se tu křesťané z různých církví i lidé tzv. nevěřící, kteří uvažují o světě v širších souvislostech.

Duše

YMCA rozvíjí charakter. Fair play je hodnota důležitá nejen ve sportu, ale i v každodenním životě. Fair play vnímáme jako hodnotu důležitou nejen ve sportu, ale i v každodenním životě. Cílem našich aktivit je podporovat poctivost v jednání a myšlení. Rozvíjíme tvořivost, schopnost vést i týmově spolupracovat, formulovat svůj postoj a vést dialog.

Tělo

Starost o tělo je stejně důležitá jako péče o duši. Nejde přitom jen o fyzickou kondici, ale také o úctu ke svému zdraví. Pro ymkaře není důležitý jen sport, ale i duševní zdraví, schopnost zvládat stres nebo umění kvalitně odpočívat. Zkrátka cítit se dobře ve svém těle.

Svět kolem nás

Starost o sebe sama však neznamená nezájem o dění kolem – čtvrtým rozměrem ymkařského trojúhelníku je proto svět kolem nás. YMCA se aktivně zapojuje do společenského života a reaguje na aktuální výzvy.

Více než 170 let na cestě

YMCA ve světě

YMCA vznikla v roce 1844 v Londýně, aby podpořila mladé lidi, kteří do města přicházeli v době průmyslové revoluce za tvrdou a náročnou prací a o jejichž volný čas a společenský život se nikdo nestaral.

Jejím zakladatelem byl pouze 23letý obchodní příručí George Williams. V roce 1894 měla YMCA již přes 500 tisíc členů ve 34 zemích. Od té doby se rozšířila po celém světě. Dnes se jejích programů účastní přes 60 milionů mladých lidí ve 120 zemích světa.

YMCA v ČR

Historie YMCA V našich zemích začínala YMCA natřikrát. Již za Rakouska Uherska organizoval student A. Adlof Křesťanský spolek mladíků, jehož činnost přerušila válka. Za 1. světové války pracovala YMCA v legiích, kde se s její činností seznámil T. G. Masaryk. Samostatná československá YMCA vznikla na jeho popud a s vydatnou pomocí z USA v roce 1921. Její historie kopíruje dějiny české demokracie. Za nacismu a komunismu byla zakázána a činnost obnovila až v roce 1990.

YMCA a společnost

YMCA přinesla společnosti řadu novinek – ať už v oblasti sportu (basketbal i volejbal byly vynalezeny v americké Ymce a s Ymkou se také dostaly do Československa), společenských událostí (slavení Dne matek či Večerů otců a synů) nebo humanitárních (první vánoční strom u nás na náměstí postavila YMCA v Olomouci s cílem pomoci chudým). Přečtěte si více v části Zajímavosti.

Stručná historie

Předsedkyně YMCA v ČR

Společně s dalšími členy statutárního orgánu YMCA v ČR, kterými jsou Miroslav Sedláček (místopředseda YMCA v ČR), Vendula Holubová (2. místopředseda YMCA v ČR), Michael Erdinger (hospodář YMCA v ČR) a Vojtěch Rálek (generální sekretář YMCA v ČR), zastupuje YMCA v ČR navenek, řídí ji a reprezentuje.

„V Ymce vidím velké množství schopných lidi, kteří dělají skvělé věci. Naším úkolem je se o tento potenciál starat a rozvíjet jej. Přála bych si, abychom byli hrdí na své dobrovolníky a členy, na své ideje a historii, ale nebáli se jít vstříc výzvám dnešní doby.“

Vladislava Vidláková

Předsedkyně YMCA v ČR

Naši partneři
a podporovatelé

YMCA v České republice se hlásí k celosvětovému hnutí YMCA. Je členem Světové aliance YMCA (WAY), Evropské aliance YMCA (YMCA Europe), České rady dětí a mládeže (ČRDM) a Českého olympijského výboru (ČOV). Spolupracuje také s řadou dalších organizací na centrální i lokální úrovni.

Aktivity YMCA jsou dostupnější všem zájemcům i díky trvalé dotační podpoře našich projektů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a řadě dalších donátorů na místní úrovni (samosprávy, soukromý sektor a fyzické osoby).

YMCA
je tu pro vás!

Přidej se k Ymce

Líbí se ti, co děláme a kdo jsme? Tak se k nám přidej a využij naplno, co YMCA nabízí.