Poděkování

Dobrovolníkům, partnerům, sponzorům…

Naše poděkování patří především všem dobrovolníkům (v roce 2023 jich bylo 1230), kteří byli a jsou ochotni obětovat svůj čas, energii, schopnosti i finanční prostředky službě druhým lidem – v případě naší organizace převážně dětem a mládeži. A to speciálně v této zvláštní době, která nás všechny nutí k pružnosti a inovaci… díky čemuž se ale všichni učíme něco nového.

Děkujeme tedy 558 činným členům, kteří se aktivně na přípravě a realizaci programů YMCA podílejí, ale i všem dalším, kteří s našimi ideály sympatizují a jakkoliv přispívají rozvíjet naši společnou práci – rozvoj osobnosti, charakteru i těla mladé generace. Všech členů měla YMCA v roce 2023 celkem 3711.

Děkujeme také ostatním neziskovým organizacím, se kterými spolupracujeme na určitých projektech ceníme si ducha vzájemné spolupráce.

Děkujeme všem autorům ilustračních fotografií na tomto webu.

Především však děkujeme Pánu Bohu, který je naší hlavní motivací pro naši práci. Žijeme v přesvědčení, že dílo YMCA je součástí Boží vůle pro tento svět. Práci YMCA chápeme jako službu Bohu a lidem kolem sebe.

Rádi bychom poděkovali Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za trvalou a dlouhodobou podporu našich projektů prostřednictvím dotací, které nám umožňují připravovat naše akce nejen ve větším množství a kvalitě, ale i přístupnější všem sociálním vrstvám.

V roce 2023 podpořilo naše aktivity celkovou částkou 5.500.000 Kč.
V roce 2022 to bylo rovných 5 milionů, které jsme částečně využili, kromě zajištění provozu organizace, také např. realizaci 31 táborů v celkové délce 363 dnů pro 955 dotovaných účastníků. YMCA v ČR však v roce 2022 uspořádala celkem 57 táborů, dotaci MŠMT tak využívá jen 54 % realizovaných táborů. Z projektu byly podpořeny také vzdělávací akce, desítky a stovky víkendových, vícedenních a jednorázových akcí. Dále proběhla 1 zahraniční akce. Mimo to byly podpořeny desítky celoročně pracujících skupin a oddílů.
Dále jsme v roce 2023 obdrželi 1.530.000 Kč na realizaci Adaptačních skupin pro děti z Ukrajiny.

YMCA pracuje v 12 krajích České republiky a můžeme říci, že všude, kde YMCA projeví zájem o spolupráci s úřady na regionální či místní úrovni se setkáváme se vstřícným jednáním a podporou, za to všem patří náš dík.

Daří se nám nacházet i stále více lidí a firem, které si uvědomují důležitost péče o mladou generaci a objevují i osobní potěšení z možnosti dávat jiným, ať už jsou to dary finanční, materiální, či své schopnosti a čas.

Ještě jednou všem výše zmíněným děkujeme! – Nechcete se k podpoře naší činnosti přidat?