Zajímavosti o YMCA

Basketbal vznikl v Ymce

Basketbal vznikl ve městě Springfield státě Massachusetts v USA. V roce 1891 ho tu během školení YMCA vymyslel James Naismith.

Původně chtěl, aby v rámci zimní přípravy ragbyového mužstva házeli hráči míče do dřevěných košů na broskve, které také daly později tomuto sportu jméno. V roce 1892 byl původní dřevěný koš na broskve nahrazen těžkým, z drátu upleteným košem a v následujícím roce firma Narragansett Machinery Co. vyrobila pro trh železnou obroučku s pletenou síťkou ve tvaru koše. Původně však bylo k vyjmutí míče po každém úspěšném hodu používáno žebříku a o něco později byla k tomuto účelu používána tyč. Poté bylo oficiálně zavedeno používání šňůry, která tvořila uzávěr dna koše.

Po celém severovýchodě USA začala proti sobě nastupovat místní sdružení YMCA v jednotlivých utkáních. Začínalo soutěžit více a více amatérských týmů a ostatní sporty a aktivity ustupovaly do pozadí.

Vynález volejbalu

Také volejbal byl vynalezen v Ymce – roku 1895 ho vymyslel Wiliamem G. Morganem z Holyoke YMCA v americkém státě Massachusetts, kde byl i poprvé hrán.

William G. Morgan v mládí studoval na sportovní škole YMCA ve Springfieldu (Massachusetts), kde James Naismith roku 1891 vymyslel basketbal. Morgan se s Naismithem znal a jeho úspěšný vynález basketbalu ho motivoval. V době, kdy působil jako ředitel sportu a tělovýchovy v Holyoke, spojil určité prvky basketbalu, tenisu a házené a povedlo se mu vytvořit bezkontaktní halový míčový sport hraný přes síť, při kterém hrozilo jen málo zranění. Novou hru nazval nejprve mintonette.

O rok později se začal používat dnešní výraz volejbal (odbíjená). Stalo se tak poté, co jeden z diváků, Alfred S. Halstead, hru komentoval slovy, že v ní jde hlavně o odbíjení. Poprvé byla předvedena odbíjená na konferenci pracovníků YMCA, která se konala na podzim roku 1896 na sportovní škole ve Springfieldu. Na každé straně tehdy hrálo 5 hráčů (dnes 6). 

Nobelova cena míru

Mezi ymkaře patřili tři nositelé Nobelovy ceny míru – Henry Dunant (jeden ze spoluzakladatelů Světové aliance YMCA), John R. Mott (prezident Světové aliance YMCA) a Martti Ahtisaari (bývalý finský prezident, vedl sportovní výukové středisko YMCA v Pákistánu).

Den matek

YMCA v Československu u nás zavedla slavení Dne matek (Mother’s day). Svátek byl zaveden ve 20. letech minulého století jako protějšek „večerů otců a synů“ a to původně ve vojenských domovech. Velkou propagátorkou Dne matek byla Alice Masaryková, jedna z klíčových postav založení YMCA v Československu. Zároveň Ymkaři slavili i Den otců, a to každou třetí neděli v červnu.

Vánoční stromy

Tradici vánočních stromů na náměstích u nás rovněž zahájila československá YMCA. Poprvé byl vánoční strom postaven Ymkou v Olomouci v r. 1921. Šlo vlastně o formu sociální pomoci nemajetným spoluobčanům. Bohatší obyvatelé nosili dárky pod vánoční strom a YMCA pak zajišťovala jejich distribuci potřebným. 

Zdroj: Hanácké novinky

První tábor na světě

První tábor pro mládež na světě vedl v roce 1907 Robert Baden-Powell, spolupracovník YMCA Birkenhead. V návaznosti na něj vznikla v YMCA Birkenhead v lednu 1908 první skautská skupina na světě.

Dobrovolníci YMCA

Práce YMCA stojí na dobrovolnících – lidech, kteří dávají svůj čas, práci, nadšení a nápady druhým bez nároku na finanční odměnu.

Dobrovolníci YMCA věnovali za rok 2021 práci s dětmi a mládeží téměř 141.000 hodin svého času, což představuje hodnotu přes 29.739.000 korun.

Celkem 1038 evidovaných dobrovolníků zajišťovalo nejen přímou práci s dětmi a mládeží (jako vedoucí kroužků, oddílů a jiných skupin, na výletech a táborech, ale také práce odborné – řízení organizace, koordinaci, plánování, ekonomice, PR, účetnictví, dále technické a logistické pomoci a v neposlední řadě, v dnešní době žel stále přibývající, administrativě. Všem patří velký dík!

Palác YMCA

Pražský Palác YMCA, dílo významného pražského architekta Eduarda Hniličky, byl slavnostně otevřen 28. dubna 1928. Šestipatrový palác je součástí pražské památkové rezervace.

Původně sloužil jako ubytovna pro mladé muže, kteří do Prahy přicházeli za prací, poskytoval jim ale i komplexní zázemí – k dispozici tu byl bazén, tělocvična s unikátní klopenou běžeckou dráhou, kavárna, pasáž s obchody, kanceláře, knihovna, klubovny pro diskuzní kluby, hudební produkci, ping-pong, ad. V celém domě byla teplá voda, topení a skvěle vyřešená výměna vzduchu ve společenských prostorách a sportovních zařízeních. Ojedinělým prvkem bylo i basketbalové hřiště na střeše budovy. 

Během okupace byla YMCA obsazena Němci. V květnových dnech 1945 byl Palác YMCA velmi poničen. Hned po skončení války pomohla americká YMCA finančními dary pro obnovu domu a zahájení činnosti YMCA. To se na pár let podařilo, v roce 1951 byla ovšem YMCA zrušena a její majetek v celé ČSR předán komunistické mládeži. V budově Na Poříčí pak sídlil ÚV ČSTV. V roce 1991 byl Palác navrácen obnovené YMCA v ČR.