Poslání YMCA

Posláním YMCA je přinášet do života mladých lidí i celé společnosti křesťanské hodnoty. Takové, které pomáhají jejich růstu a rozvoji. Díky tomu mohou žít plnohodnotně a přispívat k správnému fungování společnosti.

YMCA usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla. Stojí na křesťanských hodnotách, je ale otevřena všem lidem bez rozdílu etnika, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

Pařížská báze

YMCA se hlásí k Pařížské bázi přijaté na ustavujícím shromáždění Světové aliance YMCA roku 1855 v Paříži. Ta vyjadřuje poslání YMCA a je dodnes jednotící ideou světového společenství YMCA.  

„Posláním křesťanských sdružení mladých lidí je sdružovat mladé lidi, kteří považují Ježíše Krista podle Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a životem jeho učedníky a usilují o šíření jeho království mezi mladými lidmi. Jakékoli rozdíly v názorech na jiné věci, jakkoli důležité, nemají narušovat bratrské vztahy mezi členy Světové aliance.“

Mise a vize YMCA v České republice

Věříme, že YMCA, tak jak vznikla, byla, je a chce být: 

  • Křesťanské hnutí (YMCA byla, je a bude řízena křesťany)
  • Příležitostí (pro osobní růst a vzdělávání, životní orientaci a rozvinutí vlastních schopností)
  • Otevřeným prostorem (pro setkávání, diskuzi a spolupráci lidí různého přesvědčení, národů, kultur i sociálních skupin. Pro realizaci dobrých nápadů a seberealizaci.)
  • Hnutím nezávislým (na jakékoli církvi či denominaci, politické straně nebo hnutí)
  • Stavitelem mostů (mezi většinovou společností a menšinami, společností a křesťanstvím, mezi křesťanskými církvemi, znepřátelenými skupinami a národy, mezi generacemi)
  • Partnerem (při společné službě lidem a nápravě křivd, problémů a neduhů společnosti, při odstraňování nenávisti, nedůvěry, xenofobie a nevzdělanosti)
  • Solí a světlem společnosti

(2005, plné znění najdete na www.pro.ymca.cz)