Tábory

Není lépe strávené léto než to na táboře!

YMCA má v jejich pořádání bohatou tradici – podílela se na zorganizování prvního tábora na světě v roce 1907 v Anglii. V Československu založila v roce 1921 Masarykův tábor na Sázavě, který provozuje dodnes.

Dnes pořádáme kolem 80 táborů ročně a účastní se jich kolem tří tisíc dětí. Tábory se liší svým zaměřením i velikostí – od malých skupiny táborníků v týpí až po velké chatové tábory či tábory putovní. I když se v posledních letech zvyšuje popularita příměstských táborů, při kterých dítě přespává doma a na program pouze dochází, největší zájem je stále o tábory tradiční – jednoduché stanové či chatové, spojené s trávením času a zážitky v přírodě.

Pro rodiče, kteří si nevědí rady s výběrem tábora, jsme připravili doporučení Jak vybrat tábor?

YMCA v ČR v současné době provozuje tři vlastní táborové základny.

YMCA pečuje o vzdělávání táborových vedoucích, každoročně připravuje školení otevřené i zájemcům z řad veřejnosti. Hlavním vedoucím táborů zajišťujeme servis, sledujeme aktuální informace včetně předpisů a formulářů vztahujících se k organizaci táborů (proklik na Servis).

YMCA v ČR je držitelem akreditace Ministerstva školství pro Školení hlavních vedoucích táborů.

Cílem táborů je nejen děti zabavit, ale především jim předávat hodnoty, které rozvíjí celou jejich osobnost – tělo, duši i ducha. Vedeme děti a mladé lidi k samostatnosti, pevnému charakteru a schopnosti vzájemně spolupracovat. Chceme, aby měli výborné vztahy s kamarády i vedoucími, a z tábora si odváželi zážitky na celý život.

Velký důraz klademe na připravenost vedoucích, kteří jsou pečlivě vybíráni a proškolováni. Hlavní vedoucí musí úspěšně absolvovat kurz zahrnující základy pedagogiky, právních předpisů, hygieny, zdravovědy a bezpečnosti nebo hospodaření.

Naši vedoucí jsou zkušení a v oboru vzdělaní dobrovolníci, kteří s chutí věnují svůj čas a pozornost každému táborníkovi.