Nízkoprahové kluby

Nízkoprahové kluby YMCA jsou otevřeným prostorem pro děti a mladé lidi, kteří chtějí smysluplně trávit svůj volný čas. „Nízký práh“ znamená kromě otevřenosti také vstřícnost, bezpečí, ochotu naslouchat a chápat.

Kluby jsou smysluplným a bezpečným způsobem trávení volného času. Vedou k samostatnosti, rozvíjí vědomí práv a povinností, pomáhají řešit obtížné životní situace a také se začleňováním do společnosti. Prostředí klubů je neformální a přizpůsobené potřebám mladých lidí.

Návštěvníci mají volbou ruku při výběru programu. Mohou zde  hrát třeba společenské a deskové hry, poslouchat hudbu, sledovat filmy, ale i psát domácí úkoly nebo se svěřit se svými starostmi a radostmi  pracovníkům klubů, kteří mají pro práci potřebnou kvalifikaci.

Na práci klubů často navazují další služby – doučování pro děti se specifickými potřebami, preventivní programy na školách, jednorázové akce nebo letní pobyty. 

Nízkoprahové sociální služby akreditované MPSV nabízejí YMCA Praha a YMCA Ústí nad Labem. Jsou určené dětem a mladým lidem, kteří velkou část svého volného času tráví na ulici a nemohou nebo nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity a kroužky. Těm pak nabízejí bezpečné zázemí pro naplnění volného času a prostor pro navazování kontaktů s dalšími mladými lidmi. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně, ambulantní a terénní formou.

Neformální otevřené kluby založené na podobných principech provozuje YMCA v Orlové, Pelhřimově a Husinci. Jsou prostorem, kde mohou děti dojíždějící z jiných obcí trávit čas mezi školou a kroužky pod dohledem dospělého vedoucího.