YMCA skaut

Skautské oddíly vedou děti a mladé lidi k přátelství, čestnému chování, odvaze a citlivému vztahu k přírodě. Ve skautských oddílech jsou děti rozděleny do menších skupin (družin)vedených mladými lidmi podobného věku. Družiny se schází pravidelně každý týden.V rámci oddílu pořádají společné akce jako jednodenní a vícedenní výpravy.

Vrcholem činnosti je pak letní tábor, který je zdroj výjimečných zážitků a přátelství, jež trvají celý život.

Skautské tábory se často konají uprostřed člověkem příliš nepoznamenané přírody. Kromě zábavy si děti užijí i pomoc s chodem tábora (příprava jídla, stavba tábořiště, práce se dřevem). Táborů se většinou účastní děti a vedoucí, kteří se spolu pravidelně schází během roku a dobře se tak znají.

YMCA skaut je program, který prostřednictvím her, pobytu v přírodě, společných výprav a zážitků vede děti a mládež ke zodpovědnosti vůči druhým i světu a také morálním iduchovním hodnotám. Kombinuje ideály skautského hnutí s hlavní ideou YMCA – rozvojem osobnosti a naplněním všech tří stran ymkařského trojúhelníku.

Skautské oddíly najdete ve Cvikově, Jablonci nad Nisou, Brništi (YMCA Sever) a na jižní Moravě v Brně a jeho okolí, Prostějově, Břeclavi, Kyjově a Podivíně (YMCA SKAUT).