Programy pro rodiny

Mateřská a rodinná centra

jsou prostorem pro setkávání, vzdělávání a společnou zábavu. Předškolní děti si v nich mohou hrát mezi svými vrstevníky, dospělí navazovat nová přátelství, vzdělávat se a sdílet své zkušenosti. Centra nabízí tvořivé, vzdělávací a sportovní programy, ale i  možnost hrát volně v herně s množstvím hraček i didaktických pomůcek.

Návštěvníci center nejvíc oceňují otevřenost, komunitní atmosféru, individuální přístup a hezké prostředí. Naším záměrem je, aby samotní návštěvníci center spoluvytvářeli charakter i nabídku jejich programů. Rodiče se tak mohou realizovat a nabídnout vlastní znalosti a dovednosti. Díky tomu mohou obohatit druhé a pomoct jim překonat případné riziko sociální izolace, které s sebou mnohdy nese rodičovská dovolená.

Vůbec první mateřské centrum v České republice vzniklo v 1992 v přízemí Paláce YMCA. Inspirovalo tak další centra, kterých je dnes kolem 500. Ukázalo, jak trávit čas s dětmi, a přitom se cítit smysluplně a užitečně.

YMCA v současné době provozuje 8 mateřských a rodinných center v různých městech ČR – tři v Praze a další v Ústí nad Labem, Jindřichově Hradci, Nosislavi, Brništi a Tlučné na Plzeňsku.

Manželská setkání

jsou programem pro obnovu, zlepšení a upevnění vztahů v manželství a rodině. Vytvářejí společenství křesťanských rodin, které navzájem sdílí zkušenosti, vzdělávají se v komunikačních dovednostech a vzájemně si pomáhají.. 

Program Manželských setkání nabízí semináře, přednášky a tematická setkání, rekreační a motivační akce pro celé rodiny i jednotlivé rodiče s dětmi Mezi aktivity patří např. dobrodružné víkendy pro tatínky s dětmi, kreativní víkendy pro maminky s dcerami, víkendy pro ženy v období rozvodu, duchovní obnovy pro muže, tábory pro celé rodiny, přípravy na manželství.

Stěžejní aktivitou jsou letní kurzy pro manželské páry, jejichž náplní jsou přednášky z oblasti vzájemných vztahů mužů a ženy v manželství. Ty jsou doplněné skupinovou prací a reflexí v párech. Společně se skupinou nebo ve svém páru hledají účastníci řešení vlastní situace a učí se předcházet partnerským neshodám a konfliktům.

Podmínkou přihlášení na kurz je ochota účastníků zúčastnit se celého společného programu a dobrovolná účast obou manželů. K osobním rozhovorům jsou také na místě k dispozici zkušení duchovní a psychologové nebo psychoterapeuti. Kromě společné práce je tu i čas pro odpočinek a sdílení. Týdenní kurzy umožňují také účast dětí zúčastněných rodičů, o které se v době programu starají dobrovolníci.

Program Manželských setkání vychází z dlouholeté zkušenosti helsinské YMCA s programem „Směřujeme k lepšímu manželství“, který úspěšně rozvíjí již od roku 1973. První český pár se mohl seznámit s jeho obsahem na letním manželském kurzu ve Finsku v roce 1987. Po dvou letech příprav se v létě roku 1989 uskutečnil první manželský kurz u nás a odstartoval tak neoficiálně vznik Manželských setkání v Československu. Od té doby se kurzů MS v naší zemi zúčastnilo více než 7 tisíc manželských párů.

Manželská setkání realizuje YMCA Setkání, YMCA Živá rodina a YMCA Familia.

Sociálně aktivizační služba

Sociální služba SAS (Sociálně aktivizační služba) poskytuje komplexní podporu rodinám s dětmi. Nabízí psychosociální poradenství, pomoc při řešení krizových situací a posilování rodičovských dovedností. Cílem je zlepšit rodinné vztahy, podpořit rozvoj dětí a prevenci sociálního vyloučení. SAS aktivně spolupracuje s rodinou, školou a dalšími institucemi. Sleduje individuální potřeby každé rodiny a nabízí konkrétní nástroje pro zlepšení životní situace. Službu najdete mezi aktivitami YMCA Praha.