Společně s ostatními 66 českými nevládními organizacemi i s celým světovým hnutím YMCA si připomínáme druhé výročí od začátku války na Ukrajině, která se brání ruské agresi za cenu vysokých ztrát na životech i majetku. Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala mezi ymkaři mimořádnou vlnu solidarity.

Česká pomoc

Od samého počátku války čeští ymkaři pomáhali, kde se dalo. Organizovali finanční i materiální sbírky, pomáhali s ubytováním uprchlíků, učili je česky, pomáhali v krajských centrech s programem pro děti, organizovali adaptační skupiny a doučování, díky darům ve veřejné sbírce, darům Diakonie a YMCA Europe jsme mohli nabídnout celkem 102 sponzorovaných míst na letních táborech a několika dětem navíc pořídit na tábor spacáky a ukrajinsko-české slovníky. 

Ukrajinské děti se nyní zapojují do volnočasových aktivit, které běžně YMCA pořádá, společně s českými dětmi. Navíc YMCA Pelhřimov spoluorganizuje pro ukrajinské ženy art-terapeutické workshopy. YMCA Brno má klub pro děti předškolního věku, organizuje pro ně každodenní program i víkendové aktivity a výlety. YMCA Plzeň organizuje každodenní klub pro předškolní ukrajinské děti, dále několik speciálních kroužků (matematický, přírodovědný, výtvarný), víkendové výlety, kam jezdí vždy polovina dětí z Ukrajiny a polovina z ČR. Ukrajinské děti chodí na kurzy gymnastiky a pro jejich maminky je nově otevřen kurz aerobiku. YMCA Plzeň se také povedlo některé z ukrajinských maminek částečně zaměstnat, pomáhají s každodenním klubem i molitanovou hernou. Čas od času jim pak poskytuje i materiální pomoc v podobě potravin a hygienických potřeb. 

Aktuální projekty evropské Ymky

YMCA Europe podporuje a pomáhá organizovat pomoc jak přímo v první linii (díky spolupráci s místní organizací YMCA na Ukrajině a národními organizacemi YMCA v Rumunsku, Moldavsku, na Slovensku a zastoupení v Polsku), tak dlouhodobě v širším horizontu, zahrnujícím všech 32 národních Ymek, členů YMCA Europe. Celkem její podpora zahrnuje 134 projektů a aktivit ve 30 zemích, které směřují ke 363 tisícům příjemců.

Dosud se evropská YMCA na Ukrajině a v sousedních zemích postarala o dodávky potravin, základních potřeb a léků, pomáhala s přepravou vysídlených osob, základní orientací po přechodu hranic, zajišťovala základní potřeby (jídlo, ubytování), psychoterapeutickou podporu a poradenství.

Otevřela komunitní centrum ROUA v Rumunsku (Baia Mare), centrum pro uprchlíky v Moldavsku (Kišiněv),  v únoru 2023 připravila mezinárodní Konferenci o uprchlictví v Polsku, prostřednictvím projektu Camp Europe finančně podpořila v létě 2023 šestnáct letních táborů v devíti zemích (včetně České republiky!), na kterých tvořili většinu účastníků děti uprchlíků.

Ve veřejné sbírce vybrala YMCA Europe za dva roky 1,79 milionu Eur, více než další milion Eur potom získala prostřednictvím projektů a externích partnerství.

Specialitou evropské Ymky je otevření center eDU Hubs na Ukrajině, v Rumunsku, Moldavsku a na Slovensku. YMCA Hubs jsou bezpečným prostorem pro vzdělávání a online služby. Na Ukrajině jich je pět (Boyarka, Kremenchuk, Lutsk, Zaporizhzhia, Zdolbuniv), dalších tři pak pro uprchlíky YMCA organizuje v Moldavsku, Rumunsku a na Slovensku. Tato centra poskytují mladým lidem podporu, povzbuzení, poradenství ohledně vzdělávání, zvyšování kvalifikace a integrace do místní komunity.

V dalších krocích se iniciativa evropské Ymky chce zaměřit na průběžná podporu YMCA na Ukraine a také ochranu stále pracující YMCA v Rusku a Bělorusku, navrhnout střednědobou až dlouhodobou strategii pro posílení ymkařského hnutí na Ukrajině, pokračovat v kampaních na získávání finančních prostředků a pokračovat v projektu Camp Europe i v příštích třech letech.

Většina evropských národních organizací YMCA realizuje také vlastní projekty na podporu ukrajinských uprchlíků, kteří se v jejich zemích integrují. Odhadem využilo pomoc Ymky již více než 360 000 lidí.

Aktivity současné YMCA Ukraine

Ukrajinská YMCA nepolevuje ani po dvou letech a kromě své běžné činnosti (mezi než před válkou patřily programy pro vedoucí, sociální služby, tábory, sportovní kroužky a podpora zdravého životního stylu, kreativní, skautské a ekologické projekty) sehrává klíčovou roli při podpoře místních komunit. Zaměřuje se zejména na podporu mladých lidí a jejich vyrovnávání se s každodenním psychickým traumatem.

Ve spolupráci s YMCA Europe provozuje tzv. eDU Hubs: centra bezpečí, vzdělávání a online služeb, kterých je přímo na Ukrajině pět, další pak organizuje YMCA v Moldavsku, Rumunsku a na Slovensku pro ukrajinské uprchlíky.  Jsou místem, kde najdou mladí lidé podporu, radu ohledně vzdělávání, zvyšování kvalifikace a integrace do místní komunity.

Z dalších aktivit pak pro ilustraci můžeme vybrat:

 • únorové školení sociálně-psychologické podpory pro vedoucí ve Verchovyni (Верховині)
 • workshop YMCA Zdolbuniv o mediální gramotnosti
 • celorepubliková konference YMCA Ukraine, kde zástupci přijali návrh komunikační strategie, nové logo, potvrdili generálního sekretáře na další funkční období a také se věnovali projektům Strategického plánu YMCA Ukrajina
 • červnové otevření prvního Y Centra YMCA Zdolbuniv
 • práce na Strategickém plánu na roky 2024-2025
 • zimní škola ukrajinské Ymky, kterou absolvovalo 50 účastníků, přibližující zásady a metody demokratického vedení, práce s dobrovolníky a efektivního teambuildingu
 • školení sociálně-psychologické podpory v Kyjevě
 • klub Y-space YMCA Boyarka, kde probíhá rétorický klub a workshopy výroby zákopových svíček
 • ukrajinští dobrovolníci jsou také součástí mezinárodních vzdělávacích akcí, spolupracují s Ymkami z okolních zemí a účastní se jejich programů, konferencí a táborů pro děti i dobrovolníky
 • YMCA Lvov představila filmovou trilogii „Ukrajinské ženy: dobrovolnice“ o dobrovolnicích různých generací, lokalit a prostředí a o jejich životech, snech a neúnavné práci. Na ni nyní navazuje Trilogie „Ukrajinské ženy: umělkyně“, zprostředkovávající pocity ukrajinských zpěvaček, které se po ruské invazi přihlásily jako dobrovolnice.
 • akce YMCA Zhytomyr „Tajný Mikuláš“ pro armádu a zdravotnictví, při které dobrovolníci YMCA Zhytomyr poslali desítky dárků přímo na frontu.
 • dobrovolníci z YMCA Zdolbuniv YMCA-Карпати a Lutsk i přes hustý déšť a vánici na cestě dorazili v prosinci do Mnichova, aby se zúčastnili vánočního ymkařského jarmarku. Připravili na něj tradiční výrobky a pochutiny a setkali se tu s místní ukrajinskou uprchlickou komunitou.
 • I přes náletové sirény v Kyjevě uspořádala ukrajinská YMCA trénink „Strategické plánování. Fundraising. Psaní projektů. Viditelnost YMCA „. Zúčastnilo se ho více než třicet účastníků z různých místních Ymek.
 • YMCA Zdolbuniv uspořádala uměleckou párty s výstavou obrazů a koncertem.
 • YMCA Volyň uspořádala tábor pro vedoucí ve Verchovině v rámci projektu „Za hranice rutiny: tábor pro vedoucí pracovníky“
 • YMCA Zdolbuniv otevřela nové centrum Y-Space. Nabízí tu kurzy angličtiny, jógy, výtvarné dílny pro dospělé i děti, lekce 3D modelování a digitální gramotnosti.
 • Zaměstnanci a dobrovolníci YMCA Ukraine se zúčastnili tábora „Nadechněte se“, který pro ně v Mnichově připravila bavorská YMCA. Cílem bylo podpořit lidi, kteří aktivně pracují ve svých místních YMCA, dávají čas a energii místním komunitám. Během týdne tu cvičili jógu, pracovali s psycholožkou, absolvovali arteterapeutické workshopy a seznámili se s aktivitami YMCA v Německu.
 • YMCA Ukrajina vyvinula stolní hru pro vzdělávání a prevenci v oblasti nebezpečí výskytu min s názvem „Watch Your Steps“.
 • YMCA Lvov zajišťuje humanitární potřeby na východě Ukrajiny a provozuje denní centrum pro děti z vojenských a dobrovolnických rodin. Vedle toho se také podílela na vzniku představení opery „Ukrajina – Terra Incognita“, příběhu vytvořeném na základě archaické ukrajinské písně a kombinující pětici mýtů, prorůstajících v čase.
 • YMCA Kremenchuk připravila v Lutsku trénink proti emočnímu vyhoření pro aktivní dobrovolníky YMCA. Účastníci se zaměřili na praktická cvičení a techniky, arteterapii, uzemňovací techniky při chůzi, trénink rozvoje vnitřních zdrojů a duševní stability.

Činnost ukrajinské Ymky můžete průběžně sledovat na facebookovém profilu @YMCAUkraine.