Milí ymkaři,

přejeme vám požehnané a radostné vánoční svátky a Boží přízeň po celý příští rok.