Školení je plně obsazeno, nelze se již přihlásit!

YMCA v ČR pořádá

Školení hlavních vedoucích táborů

Školení je certifikováno MŠMT ČR (č. registrace MSMT-35752/2019-2) a je otevřeno nejen členům a dobrovolníkům YMCA, ale i zájemcům z řad dalších organizací pro děti a mládež.

Termín: 31. 3. – 2. 4. 2023

Školení hlavních vedoucích táborů je akreditováno MŠMT, má 28 vyučovacích hodin a je zakončeno závěrečným testem. Absolventi získají po úspěšném vypracování testu Certifikát – osvědčení o absolvování odborné přípravy, s platností na dobu neurčitou. Držitelé tohoto osvědčení jsou oprávněni vykonávat funkci hlavního vedoucího dětského tábora. Kurz má dvě části: e-learning a prezenční část.

Více informací a přihlašování: ZDE.