Oikumene – Akademická YMCA Vás srdečně zve na přednášku

TGM na Kozím hrádku

aneb Krystalizace Masarykova politického programu před začátkem první světové války

V úterý 7. 3. 2023 od 18:00 v Paláci YMCA (Na Poříčí 12, Praha 1)

V létě roku 1910 se na Kozím Hrádku nedaleko Tábora uskutečnilo tradiční shromáždění lidu, na němž jako čestný host vystoupil prof. T. G. Masaryk. Jeho projev byl později vydán a stal se součástí ideové výzbroje českých legií v boji proti habsburské monarchii. Masaryk totiž zašifroval do svého vystoupení nad českými dějinami i reflexi společenského a kulturního vývoje soudobé emancipující se společnosti. Způsob, jakým pracoval Masaryk s dějinami a jak je aktualizoval zaslouží nejen kritickou reflexi, ale může být inspirací do současného politického diskurzu.

Přednášející Mgr. Richard F. Vlasák, M. Th. (nar. 1983 v Praze) je historik, teolog a novinář. V současnosti působí jako farář Českobratrské církve evangelické v Rumburku a ve Varnsdorfu. Vystudoval kulturní historii v Českých Budějovicích, studoval evangelickou teologii v Praze, Tübingen, Lipsku a Basileji.