Velikonoční výzva: nechte YMCA rozkvést!

YMCA v České republice navštěvuje téměř 50 tisíc dětí a mladých lidí, kteří chtějí kvalitně trávit svůj volný čas, hledají partu kamarádů, inspiraci, prostor, kde by mohli objevovat vlastní nadání a nabídnout kousek sama sebe druhým. Na táborech, v kroužcích, programech pro rodiny či teenagery ale nejde jen o kvalitní zábavu.

Cílem YMCA je vést mladé lidi k hodnotám, jako je zodpovědnost, respekt k druhým, aktivní zapojení se do místních komunit a celé společnosti, objevování hlubšího smyslu v každodenním životě. Pojďte nám v tom pomoci a podpořte mladé lidi na jejich cestě k hodnotám! Podpořte naši činnost na platformě darujme.cz!

V dnešní nelehké době se snažíme postavit na vlastní nohy, zajistit do budoucna zdravé financování naší činnosti a umožnit zodpovědný rozvoj našich budoucích programů a aktivit.

Většinu naší činnosti zajišťují dobrovolníci – bez nároku na finanční odměnu s dětmi v programech odpracovali v loňském roce skoro 200 tisíc dobrovolnických hodin! Abychom mohli i nadále své aktivity rozvíjet, potřebujeme:

·       Kvalitní zázemí (klubovny, tábořiště, tělocvičny a energie v nich)

·       Rozvíjet vzdělání vedoucích, propojovat je mezi sebou a inspirovat

·       Materiál na tvořivé kroužky, tábory

·       Cíleně podpořit účastníky ze sociálně slabých rodin, jejichž děti by si jinak účast v
kroužcích a na letních táborech nemohly dovolit

·       Zajistit provoz jednotlivých ymkařských středisek.

Podpořte naše dobrovolníky v jejich nadšeném úsilí a pomozte nám zajistit rozvoj YMCA i do budoucích let! Vaše dary povzbudí místní sdružení YMCA po celé republice.

 

Za každou pomoc upřímně děkujeme!