Tradiční i speciálně zaměřené, přírodní i příměstské, komorní i velké, pro ymkaře i pro veřejnost, vždy s výbornou partou vedoucích! YMCA vá v pořádání táborů bohatou tradici: podílela se na zorganizování prvního tábora na světě v roce 1907 v Anglii, v Československu založila v roce 1921 Masarykův tábor na Sázavě, který provozuje dodnes. V současné době pořádáme kolem 80 táborů ročně.

O tábory YMCA je každoročně velký zájem, pár volných míst ale ještě můžeme veřejnosti nabídnout. Letos je to například:

Tábor na Kosím potoce

 • 13. – 27. 7. 2024, západní Čechy
 • tábor pro účastníky ve věku 7 – 18 let
 • daleko od televize, Internetu, splachovacích záchodů a teplé sprchy. Jste tu jen vy, les, potok, týpí, krásné počasí a spousta zábavy.
 • více informací: Kosák – Tábor YMCA Praha na Kosím potoce

Malý tábor YMCA Braník

 • 27. 7. – 9. 8. 2024, Ujkovice u Mladé Boleslavi
 • křesťanský tábor pro účastníky ve věku 6 – 10 let
 • stanový tábor s duchovním programem, výtvarnými, hudebními, sportovními i zálesáckými workshopy, koupáním v rybníku, divadlem a příběhovou hrou.
 • více informací: Malý tábor YMCA Braník

Příměstské tábory pro nejmenší v Praze

 • příměstské tábory v Rodinném centru YMCA Praha (Haštalská 21, Praha 1)
 • termíny: 8. – 12. 7., 15. – 19. 7., 22. – 26. 7., 29. 7. – 2. 8., 5. – 9. 8., 12. – 16. 8., 19. – 23. 8.
 • pro děti 3 – 7 let
 • každý týden jiný program
 • více informací: Tábory s DS Sovička 2024