YMCA a válka na Ukrajině

10 měsíců práce pro Ukrajinu

Před více než půl rokem zasáhla Ukrajinu válka. Od samého jejího počátku ymkaři pomáhali, kde se dalo. Organizovali finanční i materiální sbírky, pomáhali s ubytováním uprchlíků, učili je česky, pomáhali v krajských centrech s programem pro děti.

Doménou našich programů jsou letní tábory – a my jsme vážně hrdí, že na těch letošních jsme díky dárcům ve veřejné sbírce, darům Diakonie a YMCA Europe mohli nabídnout celkem 102 sponzorovaných míst na táborech osmi kolektivních členů YMCA a několika dětem navíc pořídit na tábor spacáky a ukrajinsko-české slovníky. Společně jsme tak mohli zajistit tábory pro rodiny, které si je samy nemohou dovolit, nabídnout rodičům volnější ruce při shánění práce a jejich dětem bezpečné místo, uvolněné a podporující prostředí her a dobrodružství. Mohly si tak alespoň na chvíli odpočinout od myšlenek na válku, rozvíjet své komunikační dovednosti v češtině, navázat hlubší kamarádské vztahy s českými dětmi a připravit se tak na úspěšný podzimní start v českých školách.

Léto skončilo, válka na Ukrajině ale trvá – a ani chuť ymkařů pomoci nepolevuje:

 • v Dixie, nízkoprahovém klubu YMCA Praha dlouhodobě třikrát týdně běží doučování češtiny pro ukrajinské děti.
 • Adaptační skupiny pro předškolní děti i po prázdninách pokračují pod taktovkou YMCA Plzeň, Brno i Olomouc. Jde o volnočasovou skupinu pro děti ukrajinských uprchlíků, která má pomoci dětem zvyknout si na nové prostředí a usnadnit jim následný nástup do mateřské, základní nebo střední školy.
 • Jazykové kurzy pro všechny věkové skupiny stále běží v YMCA Pelhřimov. Zároveň s nimi i možnost hlídání dětí během lekce rodičů. V dalších plánech je navázat na čistě vzdělávací kurzy i větším komunitním zapojením rodin.
 • V YMCA Plzeň se mohou děti díky grantu YMCA Europe zúčastňovat zdarma kroužků, rodinám uprchlíků, kterých je na Plzeňsku stále velké množství, ymkaři pomáhají získat potravinovou pomoc, příp. pomoc s tím, co rodiny aktuálně potřebují (učebnice, doučování češtiny). Stranou ale nezůstává ani společenská stránka, jako jsou jednodenní výlety, kurzy tvoření, chystá se i zopakování kurzu první pomoci s tlumočením.

Sláva všem, kdo nezapomínají, nabízejí pomoc, pečují a šíří myšlenky YMCA v té nejpraktičtější podobě. Vám všem, ať už jste uvedeni ve výčtu výše, nebo o vaší pomoci ještě nevíme, moc DĚKUJEME.

YMCA v zahraničí: nové programy pro ukrajinské uprchlíky

Spousta Ymek po celé Evropě i mimo Evropu se zapojila do pomoci Ukrajincům, kteří do jejich zemí přišli, a to třeba i organizací nových programů. Můžete se podívat pro zajímavost na stručný přehled aktivit vybraných Ymek, které se snaží příchozím Ukrajincům pomoci:

 • V Řecku se snaží nově příchozím pomoci se adaptovat, najít si práci i se naučit řecky. Uprchlíkům pomáhají se sháněním bydlení, platbou prvních nájmů a placením kauce, speciální poradci jim pak pomáhají si sehnat práci či založit vlastní podnikání v souladu s řeckou legislativou. Pomáhají jim také vyřídit potřebné papíry na úřadech, u lékařů apod. Pro skupiny studentů pak organizují v Thesalonice kurzy řečtiny a rozvoje soft-skills jak naživo, tak i online. Pro děti se jim podařilo uspořádat speciální letní tábor (44 dětí se zúčastnilo) a otevřít nové kroužky.
 • V Severním Irsku se podařilo pomoci několika desítkám Ukrajinců s překlady potřebných dokumentů, pomoci jim s vyřizováním věcí na úřadech, při zařizování bydlení. Nově vznikají každotýdenní setkání a neformální ranní káva pro Ukrajince a jejich hostitele a nové kurzy angličtiny.
 • Ve Švédsku se YMCA pustila do pomoci ve velkém. Ve svých aktivitách, klubech a táborech přijala téměř 1000 nově příchozích ukrajinských občanů, přitom podpořila řadu Ukrajinců, aby v Ymce zorganizovali projekty a aktivity pro své krajany sami. Národní Ymce se podařilo získat na podporu všech svých aktivit státní dotaci, kterou rozdělili mezi své lokální Ymky. Za svou práci získali oficiální poděkování a pamětní desku od ukrajinské ambasády.
 • Ve Finsku se řada Ymek v jednotlivých městech také pustila do organizace volnočasových aktivit pro ukrajinské děti nově příchozích rodin, do konce roku jim nabídla možnost se účastnit jejích aktivit zdarma (náklady se podařilo uhradit ze získaných dotačních zdrojů). Mezi nové aktivity se pak zařadily odpočinkové „Family days“ pro rodiny, které mohly společně strávit příjemný čas.
 • V Polsku, kde YMCA momentálně nepůsobí, YMCA Europe uzavřela partnerství s dalšími organizacemi, které pro ukrajinské děti zorganizovaly řadu kempů, letních táborů a sportovních aktivit. Podařilo se jí se propojit s YMCA v Japonsku a do Japonska umožnit se přesunout 71 uprchlíků. Další rodinu se podařilo pak umístit do USA a další do Skotska.
 • V Kanadě pak kromě volnočasových aktivit nabízí ukrajinským maminkám hlídání dětí přes den, pomoc dospělým si najít práci, kurzy angličtiny a pomoc ukrajinským dětem s učivem ve škole.
 • Ukrajincům nadále ve svých zemích aktivně pomáhají Ymky v Německu, Rakousku, Lotyšsku, Litvě, Moldávii, Nizozemí, Dánsku, Rumunsku, Bělorusku, Španělsku, na Ukrajině je stále fungujících 17 lokálních Ymek, které se snaží pak pomoci přímo lidem postiženým konfliktem na místě.